Skab Instituttet for målrettet miljøregulering med det samme

I kølvandet på Natur- og Landbrugskommissionens arbejde ligger endnu mere arbejde, og i stedet for at lade landets universiteter kaste sig over opgaven, foreslår Bæredygtigt Landbrug at oprette et nyt institut

Når Natur- og Landbrugskommissionens 44 forslag skal omsættes til regler, forordninger og brugbare værktøjer, kræver det hårdt arbejde, ikke mindst fra forskere fra hele landet.

I stedet for at lade Aarhus Universitet gøre noget og Københavns Universitet noget andet, mens Syddansk Universitet og Aalborg Universitet går helt andre veje med materialet, foreslår Bæredygtigt Landbrug, at der oprettes et helt nyt institut: ’Instituttet for målrettet miljøregulering’.

 

Instituttet kan være tilknyttet et hvilket som helst universitet. Det væsentlige er, at de største kapaciteter samles og arbejder sammen et sted, hvor man ikke er tynget af tidligere tiders udsagn, politik og holdninger. 

Der er brug for nye tanker, nye måder at gøre tingene på, nye idéer. Et nyt institut vil kunne give plads til de nye tanker og idéer, der er behov for. Det vil åbne op for en helt ny tilgang, som er meget tiltrængt.

Arbejdet med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er ikke gjort med et knips med fingrene. Dele af arbejdet kommer til at tage år og arbejdet kommer til at fylde fremadrettet.

At lave et nyt institut giver muligheden for at samle de mennesker, der brænder mest for miljøregulering og lade dem sammen arbejde mod noget så pompøst som en bedre fremtid. At lade det videre arbejde med den danske miljøpolitik udgå fra et selvstændigt institut giver friere rammer for de forskere og professorer, der skal beskæftige sig med stoffet, samtidig med at man kan drage fordel af at samle de mest nytænkende hoveder til et samarbejde.

Den viden og knowhow, der vil blive samlet på instituttet må forventes at kunne sælges til både de omkringliggende lande og fjernere egne, uden at det går ud over Danmarks placering som et foregangsland. Tværtimod vil et salg af målrettet regulering sikre en mere ensartet konkurrencesituation.

Af Vagn Lundsteen, direktør, Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top