Randzoneinspektion med kaffe og kage

Mens landmand Asger Møller Madsen 21. maj havde set frem til kontrolbesøg af NaturErhvervstyrelsen, så var det først onsdag den 22., at en kontrollant fra NaturErhvervstyrelsen samt to landbetjente aflagde den nordjyske landmand et besøg.

Den 21. maj gik nemlig med et heldagsbesøg hos Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, der også skulle have kontrolleret sine randzoner. Ikke mindre end 16 kilometer vandløbsstrækning skulle kontrolleres hos formanden, og det blev derfor først onsdag, at kollegaen Asger Møller Madsen i silende regn kunne vise sine zoner frem.  

”Det gik i al fred og fordragelighed. Politiet stillede herude kl. 8, mens kontrollanten kom kl. 8:30 – han kunne vist ikke finde herud med sin GPS,” fortæller Asger Møller Madsen om det besøg, som mange uden anlagte randzoner sikkert ville have frygtet.

”Så gik vi i marken, og ved den første kanal, fotograferede han bare og spurgte, hvornår hveden var sået; ’jamen, den var sået d. 9. september, ‘ sagde jeg. Så tog han et billede af grøften, og jeg tog et billede af ham.”

Asger oversigtsbillede

”Så gik vi videre til de næste og kom over til nogen, der ikke var vandførende, jo, de var vandførende i dag, hvor det øsregnede. Men dem kunne han godt se, at de ikke kvalificerede til randzoner, og derefter fandt vi flere, hvor der ikke var regelmæssig vandføring. Så der skulle der heller ikke være randzoner,” fortæller Asger Møller Madsen, der efter dagens besøg regner med fritagelse for mellem en tredjedel til halvdelen af sine randzoner.

Asger grøft uden vand 2

Kaffe og dialog
I alt tilbagelagde Asger Møller Madsen og de tre kontrollanter godt 30 kilometer på markvandringen, der tog godt 6 timer. Og der var god tid til snak undervejs.

”Ude i marken, spurgte kontrollanten, hvorfor jeg ikke mente, at randzoneloven var berettiget. Så siger jeg så, ’at det er fordi, vi ikke mener, det har nogen som helst effekt’. Vi kan jo måle på, at drænvandet er lige så rent, at man kan drikke af det. Derfor synes vi ikke, vi kan se nogen idé i randzoner.”

”Jeg har jo bare brugt min sunde fornuft. Og kontrollanten var vældig lydhør over for de ting, jeg fortalte. Han sugede til sig. Det kunne jeg se, han gjorde. Men ifølge ham er tingene jo politisk bestemt,”  beretter Asger Møller Madsen om det udramatiske forløb, der efter endt markvandring tog en næsten hyggelig drejning.

”Da vi så havde gået et par timer i strid modvind med regnen piskende ned, så kom vi hjem til ejendommen. Så siger den ene af betjentene, hun havde taget en kande kaffe med og tre flødekager, så hvis jeg havde en kniv, så syntes hun, vi skulle dele dem i maskinhuset. Så jeg var henne og finde småkagedåsen og et gammelt havebord frem. Og så sad vi der og drak kaffe.”

– Hvad snakkede i om?

”Vi snakkede om de store maskiner, og de var helt imponerede over både den store traktor og min mejetærsker. Og vi fandt jo ud af, at det var kontrollantens fætter, der lige havde repareret min traktor. Og betjenten kendte ham, der reparerede min mejetærsker, for ham dansede han squaredans sammen med. Så det var jo lige før, vi alle var i familie. Så det var vældig hyggeligt.”

Asger kaffe med politiet

En god dag
Ifølge landbetjenten, der deltog i kontrollen, må Asger Møller Madsen vente til slutningen af juni, før han modtager en rapport om dagens kontrol, der siden vil blive sendt til juridisk vurdering.

”Landbetjenten troede nok, at der kunne komme en sigtelse, men det må vi jo se på til den tid,” siger Asger Møller Madsen, der ikke frygter for eventuelle konsekvenser.

”Nu har jeg fået kontrolleret mit randzonekort og fået det tjekket. Og alt i alt har det været en god dag. De har jo bare et job, som de er sat til at kontrollere. Og vi har haft en god snak om tingene,” slutter Asger Møller Madsen.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top