Vandløbsvedligeholdelsen dumper igen

Onsdag den 22. maj faldt der 30 millimeter regn ved Ryå i Nordjylland, men det var nok til, at flere hundrede hektar kom til at stå under vand, og det på trods af, at vandstanden i åen har været lav som følge af et tørt forår. Nu kræver en nordjysk landmand erstatning af kommunen, fordi

Oversvømmede grøfter og blanke marker var det syn, der mødte landmand Mads Stadel Toft, da han torsdag morgen inspicerede sine marker for at se, hvor store konsekvenser gårsdagens regnvejr havde medført på bedriften langs Ryå i Nordjylland. Der faldt bare 30 millimeter på Mads Tofts jord, men alligevel står 10 til 15 hektar under vand, og blandt andet vårbyggen har taget uoprettelig skade efter oversvømmelserne, og nu kræver Mads Stadel Toft erstatning for skaderne på sine afgrøder.

”Jeg vil have erstatning fra kommunen. Det kan ikke passe, at 30 millimeter regn skal give så store problemer, og det er kommunen, der som vandløbsmyndighed har ansvaret for, at vandet kan løbe væk. Min vårbyg står under vand, og det holder den slet ikke til. Det er dødt. Det holder kun til at stå under vand i få timer,” lyder det torsdag fra Mads Stadel Toft, som allerede har taget kontakt til Brønderslev Kommune, der er vandløbsmyndighed i området.

I løbet af torsdag formiddag er vandstanden steget yderligere, og nu oplever landmanden, at vandet løber op igennem drænrørene og oversvømmer stadig større arealer. Ifølge den nordjyske landmand er det et stort problem, at der kobles mere og mere vand til vandløbet fra udvidelsen af byer og motorveje, og at man så på samme tid gør vandløbene smallere. 

Hvor stor skaden er vil Mads Stadel Toft nu have sin rådgiver til at vurdere, og det bliver den vurdering, der kommer til at ligge til grund for erstatningskravet imod kommunen.

”Nu vil jeg kontakt min planteavlsrådgiver for at se, hvor stort tabet er. Vårbyggen er solgt på kontrakt til fremavl, så prisen er jo fastsat,” slutter Mads Stadel Toft.

De seneste oversvømmelser får store økonomiske konsekvenser for de ramte landmænd, da en lang række afgrøder har taget uoprettelig skade, og det på et tidspunkt, hvor det er for sent at så en ny afgrøde på jorden. Ifølge landmændene er nedsat vedligeholdelse af afvandingskanaler og vandløb den direkte årsag til, at landbrugsjorden bliver oversvømmet langt hyppigere, end tilfældet var for blot få år tilbage.

Konsekvenserne af den mangelfulde vandløbsvedligholdelse på Mads Stadel Tofts jorde ses herunder. Billederne er taget om formiddagen den 23. maj 2013.

Oversvømmelse 23 maj 2

Oversvømmelse 23 maj 3

Oversvømmelse 23 maj 1

Af Jakob Tilma, jti@baredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top