Økologi er ikke den eneste måde at undgå GMO

Fødevareminister Mette Gjerskov gjorde sig tirsdag til fortaler for at købe økologisk for at undgå GMO i maden, men hun burde i stedet kæmpe for at danske landmænd selv kunne producere den nødvendige protein til foderet, mener direktør Vagn Lundsteen

I DR-programmet Kontant, der blev sendt tirsdag aften, fik fødevareminister Mette Gjerskov lejlighed til hele fire gange at slå på tromme for de økologiske varer som det eneste alternativ, hvis man som forbruger vil undgå GMO i sine madvarer.

”Danskerne har den mulighed, hvis de er nervøse ved GMO-foder, at de kan købe økologisk. I den økologiske dyrkning og produktion bruger man ikke GMO overhovedet,” sagde ministeren blandt andet.

GMO burde ikke være nødvendig
Hvis det stod til direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, burde det slet ikke være nødvendigt, at danske produkter indeholder GMO.

”Hvis vi kunne producere afgrøder med et højere proteinindhold herhjemme, var der ingen grund til at importere GMO-sojaskrå til fodersupplement fra for eksempel Sydamerika,” forklarer direktøren og uddyber:

”Danske landmænd kunne sagtens være langt mere selvforsynende med hensyn til proteinindholdet, hvis ministeren ellers bare ville lytte til fagvidenskaben på det her område.”

Proteinindhold og gødning
Danske landmænd er underlagt strenge kvælstofnormer – eller gødningsregler – der er langt mere omfattende og vidtgående end for eksempel de tyske eller svenske. Disse danske særregler har Bæredygtigt Landbrug kæmpet indædt mod siden foreningen blev stiftet, og det er kun vand på Vagn Lundsteens mølle, at ministeren og de danske forbrugere gerne vil undgå GMO.

”Hvis vi fik lov at gøde i de mængder, som planterne og jorden har brug for, kunne vi producere langt mere. Hvis vi fik lov at tilføre de samme næringsstoffer som tyskerne, kunne vi halvere importen af soja fra lande, hvor de bruger GMO i dyrkningen, og dermed formindske GMO-brugen i Danmark til glæde for erhvervet og de danske forbrugere,” siger Vagn Lundsteen.

Flere køer på græs
Ændrede gødningsregler ville ikke kun potentielt set have en gavnlig effekt på udbytter og proteinindhold for de danske landmænd. Der vil også være større sandsynlighed for, at der kom flere køer på græs, lader Vagn Lundsteen forstå.

”Hvis man kan gøde græsmarkerne ekstra, som man gør i Tyskland, ville man kunne producere tre gange så meget protein, og ud over at det vil nedsætte importen tværs over Atlanten, vil det tilskynde mælke- og kvægproducenterne til igen at sætte køerne på græs, fordi græsset med ændret næringsstoftilførsel får en større værdi for producenten.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top