Planteavlskonsulent: Vi udpiner jorden

Bente Andersen har været planteavlskonsulent i mange år, og kan se en trist udvikling i dansk landbrug, så hun mener, at myndighederne bør rydde op i det uintelligente og sørge for, at danske vilkår ligner vores naboers

Selvom man egentlig ikke burde tale om en kvindes alder, blev planteavlskonsulent Bente Andersen ikke fornærmet over, at mødeleder Henrik Enderlein i sin præsentation af hende på mødet på Agerskov Kro flere gange understregede, at hun har været planteavlskonsulent i mange, mange år.

Hun brugte nemlig sine mange erfaringer til at understrege en pointe:

”Jeg har oplevet, at vi måtte gøde lige som de gør i Tyskland – altså at gøde som planterne har brug for.”

Vi udpiner jorden
Som planteavlskonsulent kan Bente Andersen se, at den danske produktion er mere og mere presset. Hun spurgte derfor retorisk, hvor længe vi kan være stolte af, at vi producerer mad til 15 millioner mennesker?

”Jeg er overbevist om, at det er nu kampen står. Skal dansk landbrug blive ved med at hensygne? Det er ikke et spørgsmål, man skal tage op for bøndernes skyld, men for samfundets. Når indholdet af organisk stof i jorden falder, påvirker det udbytterne, og det bliver ikke i jeres generation, det bliver rettet op, så det er virkelig hasardspil,” sagde hun.

Dansk landbrug har andre forhold, rammevilkår, end for eksempel vores tyske og svenske naboer – og en af måderne, Bente Andersen mener, at man kan hjælpe dansk landbrug er ved at indføre rammevilkår, der ligner de andre EU-landes.

”Vi er i gang med at udpine den danske landbrugsjord, uden at få noget ud af det miljømæssigt, og samtidig kan vi ikke producere nok protein til grisene og dansk menneskebrød. Som det danske system er indrettet, tager man ikke hensyn til proteinindhold, og det er jo katastrofalt, for det skal jo regnes med i produktionsomkostningerne, når der skal købes supplerende sojaskrå,” sagde Bente Andersen.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top