Kvælstofmålinger fra hele landet

Bæredygtigt Landbrugs medlemmer har haft gummistøvlerne på, og der er på landsplan indsamlet 49 vandprøver før udløb til recipienten. Find kvælstofkoncentrationerne i dit lokalområde ved at klikke på de blå markører.

Antallet af målinger i de danske vandløb er mangelfulde, og modelberegningerne der udgør grundlaget for den beregnede kvælstofudledning til de danske farvande er derfor alt for upræcise.

Bæredygtigt Landbrug har haft medlemmer af de lokale selvstyrende grupper ude i 49 vandløb tæt ved udløb til fjorde, større vandløb og hav for her at måle, hvor meget kvælstof der rent faktisk løber fra vandløbene ud i de danske farvande.

Klik på de blå markører herunder for at se hvor meget kvælstof der findes i vandløb tæt på dig.


Vis Bæredygtigt Landbrugs målinger ved recipient på et større kort

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top