Vagn Lundsteen: Stands udledningen af urenset spildevand

Hidtil har kommunerne haft pligt til at indrapportere overløb eller udledning af urenset spildevand til vandmiljøet, når der var tale om efterladenskaber fra mere end 30 personenheder, men nu lempes der på miljøreglerne for kommunerne. Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug.

Fremover skal kommunerne blot sende tilladelserne til at lukke urenset spildevand ud i vandløbene til spildevandsforsyningsselskaberne. Det er skræmmende, at Danmarks største miljøsynder, den offentlige spildevandsrensning, får lov til at svine, mens landbruget skal tage skraldet – bogstavelig talt, for spildevandet ender med at flyde rundt på landmandens marker fyldt med miljøfremmede stoffer.  

I et eksempel Bæredygtigt Landbrug har fundet frem til fra Nordjylland, står der i en tilladelse til udledning af urenset spildevand til vandmiljøet, at XX kommune har søgt om tilladelse til udledning af urenset spildevand fra kommunens 16 nødoverløb fra spildevandspumpestationer, der er fordelt med 1-4 nødoverløb pr by. Ud af de 16 nødoverløb afleder en direkte til Skagerak, og de resterende 15 udleder til vandløb. Fire til Uggerby Å, tre til Tversted Å, to til Kjul Å og en til henholdsvis Højrup Bæk, Emmersbæk, Nejstgård Bæk, Elbæk, Dalsgård Bæk og tilløb til Moserende.

Som om de 16 tilladelser til at lede urenset spildevand ud i en kommune ikke er nok, så har kommunen også tilladelse til at udlede urenset spildevand fra pumpestationerne, hvis der sker pumpestop, ’direkte til recipient’, som det er formuleret. Forudsætningen for at tilladelsen gives, er, at kommunerne ’jævnligt fører tilsyn og vedligeholder bygværkerne og afprøver alarmsystemerne’. 

Kommunerne har altså ret til at lukke urenset spildevand direkte ud i de danske vandløb. Det sker i alle kommuner – også i København hvor vi i 2011 i forbindelse med afholdelsen af Copenhagen Challenge så mange syge atleter i dagene efter de havde svømmet rundt i lort fra en enorm udledning af spildevand fra Danmarks største spildevandsrenseanlæg, Lynetten, den 2. juli i forbindelse med det store skybrud i byen. I denne weekend skal triatleterne igen i vandet ved hovedstaden. Vi må håbe for dem, at svømmeturen bliver mere behagelig end den var i 2011.   

I Danmark findes der 5.600 overløbsbygværker, der for langt størstedelens vedkommende har lov til at udlede urenset spildevand et antal gang om året, ofte mere end 20 gange. Det betyder årligt cirka 100.000 overløb fra danske rensningsanlæg til vandmiljøet. Det er jo helt grotesk. Jeg vil på det kraftigste opfordre miljøministeren til at få irettesat kommunerne. Ét overløb, er et for meget. Det skal vi have stoppet. Vi kan ikke acceptere, at kommunerne lader hånt om vore vandløb af økonomiske årsager.

Alene i Nordjylland har 600 såkaldte overløbsbygværker lov til at sende fortyndet spildevand ud i naturen, når det regner, og renseanlæg ikke kan følge med, pumpestationer overbelastes eller når opsamlingsbassiner er overfyldte.

Bæredygtigt Landbrug vil opfordre regeringen til at tage problemet seriøst, for som tingene foregår nu, så er det ikke forureneren, der betaler for forureningen af det danske vandmiljø.

  Se listen: Ifølge Miljøministeriet findes der ikke mindre end 5.600 overløbsbygværker og 10.100 pumpestationer til spildevand i Danmark. 

Læs artiklen: Spildevand havner på marker

Læs artiklen: Urenset spildevand forurener landbruget

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top