”Bæredygtighed på skoleskemaet en god idé”

Direktør for Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen er enig med tre ud af fire danskere, der ønsker bæredygtighed på skoleskemaet for landets folkeskoleelever – der er nemlig meget at lære

En ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR og Information, viser, at tre ud af fire danskere mener, at bæredygtig udvikling bør være en obligatorisk del af skoleskemaet i folkeskolen. Det glæder direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen.

”Det er vigtigt og væsentligt, at børn og unge lærer om bæredygtighed, og for mig at se er folkeskolen et oplagt sted at fylde den viden ind, så bæredygtighed på skoleskemaet er en god idé,” siger Vagn Lundsteen, der har en klar idé om, hvad man skal lære, når man lærer om bæredygtighed.

”Folkeskoleeleverne skal lære om, hvordan vi passer på vores jord og sikrer os, at vores efterkommere har lige så gode eller bedre muligheder for at leve og bo på kloden, som vi selv fik af vore forfædre.”

Skal dække det hele
Når talen falder på bæredygtighed, går der som regel ikke længe, før samtalen handler om økologi. Vagn Lundsteen taler gerne om økologi, men han påpeger, at det er vigtigt ikke at blande tingene sammen.

”’Bæredygtighed’ har ikke noget med økologi at gøre. I vores forening har vi taget udgangspunkt i den definition, som FN’s Verdenskommission for miljø og udvikling, med den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland i spidsen, kom frem til i deres rapport ’Our Common Future’ (bedre kendte som Brundtland-rapporten) i 1987: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” Og det er den definition, vi håber, at kommunerne og skolerne vil bruge, når der skal undervises i bæredygtighed,” siger Vagn Lundsteen.

Direktøren er også meget optaget af, at undervisning i bæredygtig udvikling ikke kommer til at dreje sig udelukkende om miljø og natur.

”Det er vigtigt at passe på vores miljø og vores klima, men hvis vi skal tale om bæredygtighed, skal vi ikke fokusere ensidet på det,” siger Vagn Lundsteen og uddyber:

”Hvis vi skal bruge undervisning i bæredygtig udvikling til noget, er vi nødt til at have den økonomiske vinkel med også. Bæredygtighed er også økonomisk bæredygtighed. Et bæredygtigt samfund er således et samfund med økonomisk overskud, som ikke nedslider mennesker og materiel, som har overskud både menneskeligt og økonomisk og som er på forkant med en situation, hvor verden i år 2030 har brug for 50 procent flere fødevarer end i dag. Den økonomiske vinkel er helt essentiel i forbindelse med undervisning i bæredygtighed, for bæredygtighed uden den økonomiske bæredygtighed giver ingen mening.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top