Ida Auken vil indskrænke klageadgangen

Med et nyt lovforslag lægger miljøminister Ida Auken op til at indskrænke danskerne adgang til at klage over beslutninger vedrørende vandplanerne

”Den næste generation vandplaner skal være mere demokratiske, og nye lokale vandråd skal tages med på råd,” skriver Miljøministeriet under overskriften ’Lovforslag: Mere nærdemokrati ind i vandplanerne’ i en pressemeddelelse.

Det er svært at have noget imod mere demokrati, men det er også langt fra den eneste effekt af det lovforslag, som miljøminister Ida Auken har udsendt.

”Ministeriets udkast til en ny lov om vandplanlægning lægger op til en indskrænket klageadgang,” påpeger chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

I lovforslaget er nemlig indbygget, at vandområdeplaner ikke skal være bindende, men blot vejledende, og at ministeren fremover fremsætter bekendtgørelser, der vil være gældende praksis på området.

”I stedet for at lave et samlet kompleks af vandplaner, der skal igennem forhøringer, tekniske høringer og en offentlig høring, splittes vandplankomplekset op, så det i stedet fremover er ministeren, der via en lang række bekendtgørelser kan iværksætte vandplaner brudstykke for brudstykke. Samtidig forsvinder muligheden dermed for at klage over den samlede indsats på vandområdet. På den måde er der tale om en indskrænket klageadgang for interesseorganisationer og andre,” forklarer Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Før kunne man benytte det klagesystem, som specifikt er bygget op til at kunne benyttes i miljøsager, nemlig Natur- og Miljøklagenævnet. Det vil man ikke kunne gøre længere på generelt niveau. Nu er det enten den enkelte person, der berøres af en konkret afgørelse, der kan klage, eller også må man som interesseorganisation anlægge sag ved domstolene, hvis man mener der er noget galt i forvaltningen af den danske vandindsats i forhold til fx EU’s vandrammedirektiv.”

Også juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet ser en indskrænkelse af klageadgangen i lovforslaget.

”Man forsøger at begrænse klageadgangen. Der er tale om en meget, meget voldsom centralisering af beslutningsprocessen. Det er det, man lægger op til,” forklarer Peter Pagh til baeredygtigtlandbrug.dk og uddyber:

”Ministeren har en udtalt uvilje mod prøvelse og klagesagsbehandling. Det er jo helt klart, hvad meningen er. Meningen er, at man vil fjerne klageadgangen. Man vil ikke have alt det vrøvl, og så vil ministeren styre det ved bekendtgørelser.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.