Asger vil bevise, at ekstra kvælstof ikke skader miljøet

Asger Møller Madsen vil med målinger af sit drænvand bevise, at manglende randzoner og ekstra tildeling af kvælstof til markerne ikke skader miljøet

Landmand Asger Møller Madsen fra Brovst i Nordjylland har opsat kvælstofmålere for egen regning, for at bevise, at der ikke udledes store mængder kvælstof til vandmiljøet selv om man bruger godt 35 procent mere kvælstof end tilladt med de meget restriktive danske kvælstofregler.

Drænvandsmåleudstyr ved Asger Møller Madsen
Asger Møller Madsen har på sine marker valgt at følge ligevægtsprincippet, hvilket betyder, at han tildeler den mængde kvælstof til sine afgrøder, som afgrøderne kan optage. Herved følger landmanden reglerne fra EUs Nitratdirektiv, og de første målinger fra prøvetagningsudstyret har vist, at de velgødede marker udleder mindre end 0,5 mg Nitrat per liter, og Asger regner med, at tallene vil fortsætte med at være meget lave, når regnen tager til i løbet af efteråret.
Asgers måleanlæg til drænvand tager for hvert prøverør løbende prøver af drænvandet fra fem hektar landbrugsjord, og målingerne kontrolleres een gang om måneden af firmaet, der står bag udviklingen af udstyret.
Se video om Asger Møller Madsens måleudstyr herunder

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top