”Der er grøde i luften”

Direktør Vagn Lundsteen er en glad mand efter onsdagens konference om fremtidens fødevareproduktion, hvor han oplevede velvillige og positive toner fra både regering og de øvrige deltagende

Socialdemokraterne og NNF inviterede onsdag d. 23. oktober til fælles konference om fremtidens fødevareproduktion. Konferencen var åben for alle interesserede, og havde folk fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Danske Slagtermestre, Landbrug & Fødevarer, Danish Crown, Århus Universitet, DI Fødevarer, Arla, repræsentanter fra Agerskovgruppen og mange flere benyttet sig af.

Også Bæredygtigt Landbrug var repræsenteret ved mødet, hvor direktør Vagn Lundsteen og bestyrelsesmedlem Peter Kiær med glæde lyttede til de budskaber, dagens oplægsholdere, der blandt andre talte fødevareminister Karen Hækkerup, erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, formand for Natur- og Landbrugskommissionen Jørn Jespersen og formand for NNF, Ole Wehlast, kom med.

”Jeg synes, der var positive toner hele vejen rundt. Der var en konkret og direkte tilgang til udfordringerne, erhvervet står overfor, og det stod klart, at vi dybest set gerne vil trække på samme hammel,” sagde Vagn Lundsteen efter mødet.

Tilhørere, konf. om fremtidens fødevareproduktion (NNF + S), 23. okt. '13

Regeringen vil landbruget
Direktøren var særligt glad for de to ministres indlæg.

”Det var tydeligt, at regeringen vil landbruget. Man har indset, at den nuværende regulering er uheldig, og at en regulering på baggrund af udledning til det omkringliggende samfund er afgørende,” vurderede direktøren.

Både Karen Hækkerup, der indledte dagens program, og Henrik Sass Larsen talte om reguleringen af landbruget, og begge ministre gav udtryk for, at Danmark skal i en ny retning.

Karen Hækkerup forklarede, at hun opfattede dele af den nuværende lovgivning som gammeldags.

”Modeller har nogle gange betydet, at man overimplementerer, og at der er regler, der ikke giver mening,” sagde ministeren, og understregede, at det var derfor man i sin tid nedsatte Natur- og Landbrugskommissionen.

Henrik Sass Larsen havde som erhvervs- og vækstminister naturligt fokus på den finansielle del af landbrugsdrift. Han understregede, at det er vigtigt at finde svar på, hvordan vi sørger for at der er råd til at investere i fremtiden og for bedrifter, der er rentable. Og for at opnå det, er det vitalt, at rammevilkårene er i orden, lod ministeren forstå.

”Hvis vi sørger for, at alle de grundlæggende rammebetingelser er til stede og for at vi har dygtige, uddannede mennesker, der kan forestå produktionen af de fødevarer, som vi skal producere, som er omstillingsparate og er med til at videreudvikle produkterne, så vi får kvalitetsprodukter og ikke kun bulk, så tror jeg faktisk på, at vi kan skabe et godt afsæt for, at vi kan skabe fremskridt økonomisk for erhvervet som helhed,” sagde ministeren.

Grøde i luften
NNF-formand Ole Wehlast sagde i sit oplæg, at han var glad for, at det entydigt var slået fast, at natur og udvikling ikke er hinandens modsætninger, mens formanden for Natur- og Landbrugskommissionen, Jørn Jespersen, brugte dele af sin taletid på at understrege, at anbefalingerne fra kommissionen skal hjælpe med at understøtte produktionen frem for at bremse den.

”Målrettet gødning er kun et trin frem mod emissionsbaseret regulering, hvor man måler på, hvor meget, der bliver udledt og blander sig uden om produktionen”, sagde Jørn Jespersen blandt andet og uddybede:

”Den emissionsbaserede regulering skal laves på staldene, for det er meningsløst at lave regulering på antallet af dyr.”

De forskellige udmeldinger blev vel modtaget hos Vagn Lundsteen, der var meget tilfreds med dagens retorik og overordnede stemning.

”Der er virkelig grøde i luften. Det var positive røster, jeg hørte, og det er opløftende, at to ministre og den socialdemokratiske fødevareordfører, Orla Hav, alle med deres egne ord siger stort set det samme: At landbruget er højt prioriteret i regeringen,” siger Vagn Lundsteen.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top