Landmand før randzonesag: Det handler om Grundloven og den private ejendomsret

Forud for Danmarks første randzonesag, glæder landmand Povl Blak Bojer sig til at få sin sag om randzoner afprøvet ved retten. ’Jeg glæder mig til at få sagen forelagt en dommer’, lyder det fra landmanden, der mener, randzoneloven og den manglende kompensation er i strid med grundlovens sikring af den private ejendomsret

I næste uge indleder retten i Thisted Danmarks første retssag omkring randzoner, der meget vel kan danne præcedens for kommende randzonesager. Det er landmand Povl Blak Bojer og sønnen Christian fra Snedsted i Nordjylland, der i første omgang skal for en dommer i form af et retsmøde den 7. januar i Thisted, efter de ikke har anlagt randzoner langs vandløb og grøfter på deres jord. En sag Povl Blak Bojer ser frem mod med spænding.

”Jeg glæder mig helt bestemt til at få sagen forelagt for dommeren,” lyder forventningen fra Povl Blak Bojer, der blev stævnet efter, han i et avisindlæg udtalte, at han ikke ville anlægge randzoner, før myndighederne kunne bevise, at de med randzoneloven ikke overtræder grundloven.

Beviset mangler ifølge Povl Blak Bojer stadig, og han mener derfor selv, han har en stærk sag.

”Jeg mener da bestemt, jeg har en stærk sag, fordi når en landmand ejer noget jord eller køber jord og betaler en høj pris for det, så er det jo for at udnytte det erhvervsmæssigt. Og hvis man tager den erhvervsinteresse væk fra landmanden, jamen så fjerner man jo fuldstændig den værdi, som jorden har for ham. Der er jo ingen landmænd, der vil købe lyngbakker eller klitter og betale for det. Det har jo ingen værdi i hans virksomhed, ” siger Povl Blak Bojer til baeredygtigtlandbrug.dk.

Ejendomsretten sikret gennem Grundloven
Ifølge Povl Blak Bojer er randzoner lig med ekspropriation, og han mener derfor, at myndighederne er erstatningsansvarlige i forhold til at erstatte den jord, der med randzonerne sættes ud af drift. Men med manglende erstatning og haltende kompensationsordninger, som de minimis-ordningen, der langt fra sikrer fuld kompensation eller erstatning til alle landmænd, mener Povl Blak Bojer, at randzoneloven er mere end på kant med grundlovens § 73, der skal sikre borgerens private ejendomsret.

”Man kan jo kun ekspropriere jord ved at betale erstatning fuldt og helt. Og hvis der er nogen, der prøver på at stjæle fra ens ejendom, så må man jo tage til genmæle og sige; ’hov, hov, den går ikke’. ”

”Der står jo heller ikke noget om i grundloven, at hvis man tager mindre end fem procent af en ejendomsbesidders ejendom, at så behøver man ikke erstatte det. Men det er jo egentlig kammeradvokatens udlægning af det. Og det er jo forfærdeligt, at han kan optræde som sandhedsvidne. Han er jo inhabil, så det klasker, fordi han jo tjener hundredevis af millioner på at være advokat for staten. At han så skal være eksperten, der udtaler sig om det, det hænger slet ikke sammen,” siger Povl Blak Bojer, der ser frem til retsmødet i den kommende uge.  

”Vi må jo henvise til det juridiske grundlag, som vores demokrati er bygget på (grundlovens § 73, red.). Desværre føles det jo lidt som om, at landmænd er en minoritet, som bliver Sorteper i det her spil om miljøet, som jo langt hen ad vejen ikke rummer nogen faglighed. Det er bare et politisk ærinde, som man kan få rigtig mange vælgere til at bakke op om. Og så udpeger man et usynligt problem,” siger Povl Blak Bojer.

Fyldt med fejl

Retten i Thisted-skilt

Retssagen mod far og søn var oprindelig sat til starten af december 2013 i form af et retsmøde i retsbygningen i Thisted, men pga. dårlig forberedelse fra NaturErhvervstyrelsens side valgte dommeren på mødet straks at udsætte mødet til den 7. januar med begrundelsen ’Utilstrækkeligt sagsforberedt’, da Povl Blak Bojer aldrig havde modtaget kontrolrapporten fra randzonekontrollen. Povl Blak Bojer modtog ikke noget anklageskrift før mødet i december, og først efter det indledende møde modtog landmanden et kort med randzoner, som han ifølge NaturErhvervsstyrelsen burde have anlagt. Den procedure undrer Povl Blak Bojer, der også kritiserer, den inkonsekvente måde hans randzoner er opgjort på.

”Mine randzoner er opgjort på mange forskellige ledder med vidt forskellige resultater til følge. Ud af anklageskriftet, som nu endelig er tilsendt, har jeg fået udleveret noget kortmateriale. Og når jeg måler op i forhold til de streger, der sat på det kortmateriale, så skulle jeg jo etablere 4,4 hektar med randzoner. NaturErhvervstyrelsen har dertil selv skrevet noget på med kuglepen, og der er de jo nede i omkring 3,42 hektar. Og i forbindelse med, at jeg skulle søge om enkeltbetaling, så beregner styrelsens eget program selv, hvor stort et areal, der skal være med randzoner. Og der hopper vi så ned på 2,83 hektar. Og når jeg så selv måler det op, så er det i virkeligheden kun noget med en halv hektar. Det er jo ren forvirring. Den halve hektar er så omfattet af grundlovens § 73, så hvis de vil have den, så må de jo købe den,” lyder det fra Povl Blak Bojer.

Overvåget efter udtalelse til pressen
Selvom Povl Blak Bojer er den første landmand, der nu bogstavelig talt ’går i rette’ med randzonerne, er han næppe den sidste.

”Der kommer jo nok tusinder efter mig, for jeg kan jo se, at der ikke er nogen i mit nabolag, der har rettet ind efter det, de har besluttet endnu. Så er det så uheldigt, at jeg har fået skrevet i avisen, at jeg ikke vil rette ind, før de har en dom for, at de ikke overtræder grundloven,” siger Povl Blak Bojer, der har været i myndighedernes randzonelys siden en randzonekritisk udtalelse til pressen.

”Allerede i oktober 2012, har NaturErhvervsstyrelsen rettet henvendelse til politiet og bedt dem holde øje med mig,” fortæller Povl Blak Bojer, og han mener, at NaturErhvervsstyrelsens ageren i sagen er et demokratisk problem, da man forsøger at skræmme borgere fra at tage del i samfundsdebatten.

”Det er jo overvågning. Og anklageren sagde jo sidst i retten, at hun anbefalede, at bøden blev fordoblet efter mine udtalelser i avisen. Og der mener jeg, der er ved at være et kæmpe demokratisk problem i frohold til myndighedernes opfattelse af, hvad demokrati er, ” lyder det fra Povl Blak Bojer, der ikke er skræmt af systemet. Tværtimod.

”Jeg synes, det er spændende at tage dem i ikke at overholde, de love de selv har skrevet under på. Men det er selvfølgelig også tragisk, fordi for det første er det bondemanden, det går ud over. Men i anden række er det jo også samfundet og vores alle sammen velfærd, det går ud over, ” slutter Povl Blak Bojer, der forventer domsafsigelse umiddelbart efter retsmødet.

Bæredygtigt Landbrug støtter til Povl Blak Bojer

Flemming Fuglede Jørgensen, okt. 2013

Også hos Bæredygtigt Landbrug glæder formand Flemming Fuglede Jørgensen sig til det forestående og principielle retsmøde hvor Povl og Christian Blak Bojer står anklaget for at have brudt randzoneloven.

”Jeg glæder til, at vi nu forhåbentlig kan få en dommers ord for, at randzoneloven er en dårlig forberedt lov, som vi oven i købet kan bevise ikke har nogen som helst miljømæssig værdi. Derfor støtter vi selvfølgelig Povl Bojer og hans familie mod de urimeligheder, som myndighederne nu vil trække ned over hovedet på dem,” lyder opbakningen fra Bæredygtigt Landbrugs formand og fortsætter:

”Man kunne jo få den tanke, at man prøver at køre sagen der ude i hjørnet af Danmark, og så ser vi om der er nogen, der lægger mærke til det, og så kan det danne præcedens for håndhævelsen af randzonelovgivningen i resten af Danmark,” siger Flemming Fuglede Jørgensen til baeredygtigtlandbrug.dk .

”Heroppe i Nordjylland opfatter vi det som et alvorligt angreb på ejendomsretten, og vi har jo hørt samme argumentation allerede da de indførte to meter bræmmer. Samme argumentation bruges nu til også at tage ti meters randzone. Og hvad bliver det så næste gang? Bliver det, at man kan tage hundrede meter skov eller lignende uden at folk får erstatning?,” slutter Flemming Fuglede Jørgensen spørgende.

Vil du følge Povl og Christians randzonesag? Så kan du overvære Danmarks første randzonesag, der foregår for åbne døre ved Retten i Thisted, Skovgade 30. Retssagen forgår 7. januar kl. 14.00.

Læs også: Første randzonesag udsat: Landmand godt tilfreds

Læs også: Udsat retsmøde: Endnu et kapitel skrives i randzonefarcen

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top