Kun toppen af isbjerget

Allerede i december 2011 påpegede Bæredygtigt Landbrugs næsformand, Peter Rosendal, over for miljøministeren, at embedsværket havde misset sin opgave. Ida Auken afviste dengang blankt kritikken. Ida Auken fortalte os, at spørger man embedsmændene pænt, så får man også et ordentligt svar.

Af Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug 

Men nu ser det ikke længere ud til, at miljøministeren selv er tilfreds med de svar, hun modtager fra embedsværket i Naturstyrelsen. Den 20. december kom det frem, at Niels Christensen, direktør i Naturelsen, var blevet fyret. Officielt fordi styrelsen skal have en ny profil, men mere sandsynligt er det nok, at direktøren fik sparket efter Rigsrevisionen havde rettet skarp kritik af kreativ bogføring i styrelsen.

Ifølge Jyllands-Posten drejede de alvorlige forhold sig blandt andet om to fiktive konti og differencer på flere hundrede millioner kroner mellem styrelsens systemer. For blot et år siden måtte daværende departementschef i styrelsen, Marianne Thyrring, forlade sin post efter ordre fra SF’s miljøminister, lige som også flere ledende skikkelser har forladt sine poster mere eller mindre frivilligt.

Rigsrevisionens kritik af kreativ bogføring i Naturstyrelsen, under Miljøministeriet, er kun toppen af isbjerget. Naturstyrelsen er gennemsyret af magtsyge konger, der skalter og valter uden ministeriel kontrol. Der anvendes i stor stil manipulation, misinformation og magtfordrejning. 

Bæredygtigt Landbrug har flere gange påtalt dette over for miljøminister Ida Auken. I starten blev det modtaget meget negativt fra ministerens side, og vi blev fortalt, at vi er dårlige mennesker. Men på det seneste er ministeren kommet på andre tanker. En række fyringer på direktionsgangene er konsekvensen.

Vi kan anbefale ministeren at fortsætte oprydningen i ministeriet. Vi vil gerne hjælpe ministeren med navne på personer, der har egen dagsorden og anvender de tilstedeværende midler for at opnå egne mål. 

De vandplaner, som var i høring frem til jul, er et godt eksempel på den manipulation og magtfordrejning naturstyrelsens medarbejdere udøver. Efter møder med Naturstyrelsen fremkommer efterfølgende ensidige, fordrejede referater. Referater, som er stort set umulige at få ændret, så de afspejler hvad der rent faktisk blev talt om på møderne. 

Ida Auken ønsker borgerinddragelse i arbejdet med blandt andet Vandplanerne. Det deltager Bæredygtigt Landbrug gerne i. Men det er bestemt ikke kontorcheferne i Naturstyrelsens ønske, at udefrakommende parter skal inddrages i arbejdet med at skabe virksomme vandplaner. Også som medlem af Natur- og Landbrugskommissionens kvælstofudvalg har jeg oplevet, hvordan embedsfolk fra Naturstyrelsen saboterer arbejdet i gruppen, og tager deltagerne som gidsler for en dagorden, der bestemt ikke er flertal for. 

Samarbejdet med Naturstyrelsen er et ’skindemokrati’, som skal se godt ud på papiret, men som i praksis er spild af deltagernes tid. 

Trods det forhold, at Vandplanerne af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012 blev erklæret ugyldige, fortsætter Naturstyrelsen ufortrødent med implementeringen af store dele af planerne. Den 20. januar 2013 blev der således afsat millioner af kroner til implementering af vandplanerne. Det skete, da Ida Auken og kontorchef i Naturstyrelsen Henrik Kundby afsatte 390 millioner til en tilskudsordning, der skal bane vejen for genåbning af 200 kilometer rørlagte vandløb, fjerne 1500 spærringer og som generelt skal gå til restaurering af danske vandløb. 

Et andet eksempel på Naturstyrelsens magtsyge, er den metode, hvormed Naturstyrelsen vurderer det danske vandmiljø. I vore nabolande tager man analyser af vandløbene, som EU’s-Fiskevandsdirektiv kræver det. I Danmark bruger man DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks). Denne vurderingsmetode, der beror på tilfældigheder og individuel visuel bedømmelse, bygger i alt sin enkelthed på et spark med en støvle. 

I vejledningen, som biologerne skal anvende, hedder det blandt andet, at:

’Man skal undlade at betræde de områder, hvor der efterfølgende skal sparkes. At der skal sparkes rigtigt i forhold til netposen. At der skal sparkes to gange pr. position. At der skal sparkes med korrekt fodstilling. At kraft i sparket skal afpasses bundtype. Samt en lang række andre forhold, der skal iagttages af sparkeren.  

I skemaet side 14, kan man efterprøve, om man har den rette sparketeknik.

Klik her for at læse vejledningen i korrekt sparkemetode: DCE notat Interkalibrering af DVFI prøvetagning 

Hvor vore nabolande måler kvaliteten af vandløbene ved hjælp af analyser, som foreskrevet i Fiskevandsdirektivet, afhænger dansk landbrugs fremtid af to korrekte spark med en støvle i et vandløb! 

Naturstyrelsen har hævet sig over befolkningen og ministrene. Der skaltes og valtes med midler og regler, og man skyr ingen midler for at opnå sine personlige mål. Naturstyrelsen er en stat i staten hævet over demokratisk indflydelse. Med fyringen af direktør Niels Christensen følger miljøministeren DVFI-vejledningen om at udføre korrekte spark i Naturstyrelsens top, men i Bæredygtigt Landbrug mener vi ikke ministeren skal stoppe med at muge ud, før stalden er ren. 

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top