Landbrug & Fødevarer spiller højt spil med dansk svineproduktion

Når Landbrug & Fødevarer vil tage landbruget i forsvar, håber vi det bedste, men frygter det værste. Torsdag gik det helt galt, og et offensivt forsøg på at skabe et positivt billede af svineproduktionen i Danmark endte i en hovedløs retræte

Kommentar af direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen

Den 23. januar blev en åben stalddør sparket helt ind i bevidstheden hos de danske tv-seere, der efter udsendelsen ’Det store svinerige’ sidder tilbage med en oplevelse af, at vi er et erhverv af lovbrydere og dyremishandlere. Intet kunne være mere forkert, men Landbrug & Fødevarer formåede ikke at bringe fakta på banen, så diskussionen kunne foregå på et oplyst grundlag.

Virkeligheden blev for seerne dén Dyrenes Beskyttelse, stærkt støttet af ´Årets dyreven 2013´, den nyligt tiltrådte fødevareminister Dan Jørgensen (S), har fremført igennem den seneste tids skræmmekampagner med fokus på de danske svineproducenter.

Smågrise top

Hos Bæredygtigt Landbrug frygtede vi det værste – og udsendelsen levede fuldt op til skrækscenariet. Landbrug & Fødevarer havde på baggrund af et afsnit af DR-serien ´Borgen´ fra den 27. januar 2013, hvor seriens bagmand Adam Price havde sat fiktivt fokus på store problemer med dyrevelfærden og fødevaresundheden i den danske svineproduktion, inviteret DR ind i de danske svinestalde for at vise svineproduktionens sande ansigt. Desværre magtede L&F ikke opgaven.

Det var ynkeligt. Det var amatøragtigt. Her havde man en enestående chance for at få fortalt en god historie om Danmarks største eksportsucces, hvor 90 procent af produktionen af svinekød eksporteres til markeder over hele verden til en værdi af 23 milliarder kroner årligt. En produktion, som beskæftiger i tusindvis af hårdtarbejdende danskere i stalde, på slagterier og i følgeerhvervene. Og så tabte L&F det hele på gulvet. Dårligt forberedte, dårligt argumenterende og dårligt klædt på omkring fakta. Det var pinligt.

At acceptere, at den største landbrugshader, Kjeld Hansen, fik lov til at udtale sig uimodsagt, burde være stoppet før udsendelsen overhovedet kom i gang. Det er én ting, men at Landbrug & Fødevarer ikke gennemgår fakta i udsendelsen, når man ved, hvor meget der står på spil for landbruget, er ubegribeligt. Bæredygtigt Landbrug har ikke haft adgang til materiale fra udsendelsen ’Det store svinerige’ før den blev vist i fjernsynet den 23. januar, men det tog blot vores chefjurist Bjarne Nigaard en halv time at finde dokumentation for, at en af udsendelsens helt store overskrifter simpelthen var faktuel forkert.

Halekupering af pattegrise er ikke ulovligt
I TV-udsendelsen ’Det store svinerige’ og i artiklen ’Grisene får skåret halen af – og det er ulovligt’ påstår journalisterne fra DR, at halekupering af pattegrise er ulovligt. Altså, at danske landmænd bevidst bryder loven rundt i staldene. Når der fremsættes løgne mod en faggruppe, er det fagforeningens opgave at få rettet op på urimelighederne, og derfor har Bæredygtigt Landbrug den 24. januar anmodet DR om at berigtige fejlen i alle relevante medier, det være sig i radioen, på TV og på nettet.

Læs artiklen: Chefjurist: Halekupering af pattegrise er ikke ulovligt

Martin Merrilds optræden sammen med Dan Jørgensen i studiet direkte efter udsendelsen efterlod en ellers fagligt svag minister som vinder. Martin Merrild blev irriteret, og formanden påstod, at filmen ikke viste det rigtige billede af produktionen. Det gjorde den jo desværre; scenen var ikke sat af DR og der var ikke manipuleret med billederne. Det var rigtige billeder fra en svinestald – og vel at mærke fra en stald, der tilhørte et medlem fra toppen af Landbrug & Fødevarer.

Igen må man undres over det faglige niveau hos personer, som har til opgave at varetage erhvervets interesser. På blot én time i den bedste sendetid trak L&F tæppet væk under sin egen imagekampagne, der indtil nu har kostet danske landmænd mere end 60 millioner kroner.

Herunder kan du læse, hvad Martin Merrild burde have sagt på TV

En dødssyg dagsorden

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Henrik Mortensen, Danske Svineproducenter

Aftenens dokumentarprogram, Det store Svinerige, på DR1 er mest af alt at betragte som en gang politisk propaganda mod konventionel dansk svineproduktion

Vi fik at vide, at smågrisene halekuperes, og Kjeld Hansen udtalte, at der da for pokker ikke findes halebid i naturen. Fakta er, at problemerne med halebid er mange gange større i frilands- og økologisk svineproduktion.

Vi fik at vide, at forskere fra Aarhus Universitet vurderede, at grise skulle have op mod 400 gram halm om dagen for at opfylde deres behov. Fakta er, at man kun kan reducere perioden med unormal adfærd fra 22 til 17 minutter om dagen ved at øge tildelingen af halm fra 10 til 400 gram pr. gris pr. dag.

Vi fik at vide, at udbredelsen af MRSA (en methicillinresistent stafylokokbakterie) er vokset meget de seneste år, men vi fik ikke at vide, at landbruget siden 2009 har reduceret antibiotikaforbruget med over 10 procent og ligger langt under niveauet i resten af Europa.

Udsendelsen var i det hele taget støvsuget for positive fakta om konventionel svineproduktion.

Man har for eksempel ingen problemer med gang på gang at fremhæve, at der hver dag dør 25.000 pattegrise i de danske stalde, selvom det reelle tal nærmere er lidt over 13.000 døde inden fravænning plus knap 11.000 dødfødte, som vi aldrig kan få liv i. Man nævner heller ikke, at den økologiske svineproduktion har en langt højere dødelighed, og at antal smågrise, som skulle destrueres dagligt, ville være over 35.000 forudsat, at denne produktionsgren havde et tilsvarende antal søer.

Det burde havde været nævnt, at der er krav om smertelindring, når grise kastreres, men når det er sagt, kan vi hurtigt blive enige om at holde op med at kastrere, hvis vores kritikere vil garantere, at vi stadig kan afsætte grisene på alle vores markeder.

Udsendelsen havde en helt klar dagsorden: at miskreditere dansk svineproduktion. Indslaget fra Sverige nuancerede billedet og illustrerede, hvor store konsekvenser nationale særregler kan få for produktionen. Her fejlede ministeren fælt, ved sin manglende evne til at konkretisere, hvad det er, han ønsker gjort. Han elsker sin historie om, hvor fint højere dyrevelfærd og bedre indtjening går hånd i hånd, men historien er en hån mod alle os, der i årevis har knoklet for at få projektet til at lykkes. Han tror tilsyneladende bare, at vi er for dumme, eller ikke gør os tilstrækkeligt umage, og jo hurtigere, vi får ham bragt ud af den vildfarelse, jo bedre.

Venlig hilsen

Danske Svineproducenter 

Scroll to Top