KO-kamp gav resultat

Det lykkedes juristerne i Bæredygtigt Landbrug at råbe myndighederne op i høringsfasen i forbindelse med det ny udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (KO). Urimelige krav er blevet droppet

D. 16. januar 2014 indsendte jurist Nikolaj Schulz på vegne af Bæredygtigt Landbrug et høringssvar til NaturErhvervstyrelsen om et nyt udkast til bekendtgørelse om KO-reglerne. I høringssvaret gjorde juristen opmærksom på, at styrelsens plan om at inkludere regler for gyllebarrierer ikke var holdbar.

”Man ville gøre det sådan, at det er et krav, at der er oprettet gyllebarrierer, som er tænkt til at beskytte vandmiljøet, og findes de ikke, er det en KO-sag. Det kan give mening, at de skal oprettes, og at man kan trækkes i EU-støtten, hvis man ikke opfylder kravet, men de øvrige krav, der fulgte med, er ikke acceptable,” forklarer Nikolaj Schulz og uddyber:

”Man ville skrue det sådan sammen, at man tog alle krav omkring gyllebarrierer i husdyrgødningsbekendtgørelsen ukritisk med, og det er problematisk fordi reglerne er for omfattende i forhold til tanken bag KO-reglerne.”

En jordvolds farver
Nikolaj Schulz påpegede i BLs høringssvar regler, der falder fuldstændig uden for formålet med KO, som for eksempel, at farverne på en eventuelt opført vold skal være ’i samme farve som beholderen eller i jordfarve’.

”Gyllebarrierer skal beskytte vandmiljøet og det har ikke noget med farver at gøre, og det er helt hen i vejret, at man kan får en KO-sag på sådan en bagatel,” siger juristen.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 29. januar, men med færre krav om gyllebarrierer end myndighederne havde planlagt.

”Det er selvfølgelig en lille sejr, at det lykkes at ændre noget, men KO-reglerne er fortsat fuldstændig urimeligt forvaltet og måden, de bliver håndhævet på, er vi ikke tilfredse med. Der ligger et kæmpe åg af regler og krav, og dem bliver vi ved med at gå efter i sømmene. Vi vil ubønhørligt se myndighederne efter i kortene og sikre, at de har hjemmel til at indføre de regler, de fremsætter, og vil vi udfordre myndighederne, så vi kan hjælpe medlemmerne,” fortæller Nikolaj Schulz.

”Vi skal hjælpe medlemmerne, så de ikke oplever så mange frustrerende, uforståelige og uklare regler, de skal leve op til, for ikke at få et træk i støtten, når kontrollen kommer på besøg.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.