Leif Mikkelsen før samråd om randzoner: ’Hvor dum kan man være?’

Ny rapport fastslår, at landbruget har reduceret 7.000 tons kvælstof mere end forudsat af Naturstyrelsen. Derfor er det direkte dumt at opretholde kravet om randzoner, mener fødevareordfører Leif Mikkelsen (LA), der sammen med kollegaen Erling Bonnesen (V) har indkaldt både miljø- og fødevareministeren til samråd om de omdiskuterede zoner

7.000 tons. Det er, ifølge Videncentret for Landbrug, hvad landbruget har reduceret sin kvælstofudledning med de seneste år. Det svarer til knap tre gange den forventede effekt af randzonerne, der med 50.000 hektar dyrkningsfrie arealer, ifølge fødevareministeriets udregninger skal reducere udledningen med 2.500 tons.

Dermed er landbruget så godt som i mål med udledningen, allerede inden planperioden udløber, og det giver derfor ikke meget mening stædigt at fastholde kravet om randzoner, mener Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen. Han har sammen med Leif Mikkelsen, fødevareordfører for Liberal Alliance, derfor indkaldt både miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og fødevareminister Dan Jørgensen (S) til endnu et samråd om begrundelsen for fortsat opretholdelse af kravet om randzoner.

Erling Bonnesen (foto: Carsten Lundager)

 ”Vi må jo bare konstatere, at uanset, hvilken minister, der er på – nu har de jo skiftet ministre igen – så vil de ikke fjerne randzonerne. Og derfor synes vi, det er tiden, at få lavet en ny status på alle de problemer, der fortsat er på området. Vi har den holdning, at de randzoner, de skal væk. Og derfor vil vi gerne sætte et fornyet pres på at få randzonerne væk. Som tiden er gået, har det jo vist sig, at de ikke har den miljømæssige effekt, som man troede. Og derfor skal de væk ” siger Erling Bonnesen forud for det åbne samråd til baeredygtigtlandbrug.dk.

Landbruget har leveret
Også den seneste rapport fra Videncentret for Landbrug, der er baseret på tal fra Aarhus Universitet, har gjort indtryk på Erling Bonnesen, der mener, det er på tide at justere indsatsen. 

”Nu er der så også kommet dokumentation frem om, at landbruget har leveret og faktisk er i mål i forhold til de første planer. Og når nu de første mål er nået, jamen, så er der jo ingen grund til at opretholde kravet om randzoner – eller for den sags skyld – efterafgrøder. De krav de bør fjernes, ” siger Erling Bonnesen og fortsætter:

”Lad os nu kigge på de faktiske forhold. For når de faktiske forhold i virkeligheden viser, at de første mål er nået, så må det være det, vi skal forhold os til. Lad os holde os til virkelighedens verden, for når virkeligheden er, at der er leveret, så er det klart, at man ikke skal straffes dobbelt. Så det er sådan set også for at få et virkelighedstjek på tingene. Lad os derfor gå ud og måle. Og alle de steder, hvor der ikke er problemer, jamen, der er der jo heller ikke grund til at komme med nye krav.”

Også Liberal Allices fødevareordfører Leif Mikkelsen er enig med Erling Bonnesen i, at landbruget har leveret.

”De tal, der er kommet nu, indikerer, at man bør droppe den idé med de skide bræmmer. Nu må man da tage sig sammen. Efter det er dokumenteret, at udledningen er lavere, hvad er det så, man vil med det her? Vil man stadig jagte landbruget? Er det bare for at jagte landbruget, eller hvad er det for? Det er jo ikke for miljøets skyld længere. Når man nu har opfyldet kravene, så kan det ikke passe, at det her er blevet religion. Og det er det, vi vil spørge, om ikke regeringen er enig med os i, ” lyder det fra Leif Mikkelsen.

”En ting er, at man fik den idé at begrænse kvælstof, det er fair nok, når det er ud fra tal. Men landbruget har bidraget, og nu skal man holde op med at forfølge. Når man nu snakker om vækst osv., så er der altså et antal tusinde hektar her, som ligger helt gratis til brug, hvor man kan producere både til gavn for den enkelte landmand, men også til gavn for samfundet. Så hvor dum kan man være?, lyder det spørgende fra Leif Mikkelsen.

Svaret får han onsdag d. 19. marts, når der er samråd på Christiansborg. Samrådet er åbent for alle og finder sted i vær. 2-133, kl. 14.30. Følg med her på siden, når Bæredygtigt Landbrug rapporterer fra samrådet.

Baggrund for samrådet

Ministrene bedes med baggrund i artiklen ”Rapport: Randzoner er overflødige” fra Jyllands-Posten den 15. januar 2014, der oplyser, at dansk landbrug har reduceret kvælstofudledningen med 7.000 tons mere end Naturstyrelsen forudsatte, redegøre for, hvorfor regeringen fortsat anser det for nødvendigt at opretholde de gældende regler om randzoner.
Ministrene bedes endvidere redegøre for, hvorvidt det faktum, at landbruget har reduceret kvælstofudledningen uden tvang, vil betyde, at regeringen fremover i højere grad vil inddrage landbruget i beslutningsprocesser om miljøforbedringer på landbrugsområdet og i givet fald, hvorledes denne inddragelse vil ske.
Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra medlem af udvalget Erling Bonnesen (V) og Leif Mikkelsen (LA).

 

Læs også: Retention ikke medregnet i randzonerne

Læs også: Økologisk planteavler om randzoner: Hvis de vil have jorden, må de ekspropriere

Læs også: 7.75 mia. koster randzonerne landbruget

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top