Usaglig svinehetz fra DN og Dyrenes Beskyttelse

’Svineboblen brister snart i Danmark’ lød det i et fælles debatindlæg fra Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening d. 25. februar i Politiken. Her proklamerede Britta Riis og Ella Maria Bisschop-Larsen, at dansk svineproduktion både er gearet og økonomisk usikker

Af Peter Kiær, svineproducent og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Et af duoens gennemgående argumenter for den forestående brist er, at svineproduktionen lige nu ikke er økonomisk bæredygtig – for landmændene, vel at mærke. 

Peter Kiær med gris IKKE TOP

Læs: ’Svineboblen brister snart i Danmark’

20.000 medlemmer af Nærings og Nydelsesmiddel Forbundet, der blandt andet repræsenterer slagteriarbejderne, får hver måned deres lønseddel, fordi vi har en effektiv svineproduktion i Danmark. Alene på mit landbrug danner produktionen af 19.000 grise årligt grundlag for mere end 33 arbejdspladser. Indtægter, der giver tøj på kroppen og penge til huslejen, og en produktion, der sikrer mad på bordet til tusindvis af danskere og langt flere i udlandet. 

At en landbrugsbedrift lige nu kører med underskud er i det store billede ikke et samfundsmæssigt problem. Men det bliver det, hvis 33 familier, der er afhængige af produktionen på bare én enkelt gård, bliver arbejdsløse på grund af Dyrenes Beskyttelses og Danmarks Naturfredningsforenings usaglige hetz. 

Langt størstedelen af mine dyr slagtes i Danmark, fordi jeg vil støtte erhvervet i Danmark, og fordi jeg dyreetisk vil undgå lange transporter. Rent økonomisk kunne det bedre betale sig at sende svinene til Tyskland. Sørgeligt, men sandt. 11.000 af mine grise fedes op og slagtes af NNF-medlemmer hos Danish Crown i Ringsted. De resterende 7-8.000 sendes til en anden dansk landmand, hvor de fedes op før slagtning. En mindre andel bliver sendt syd for grænsen, hvor de giver arbejde til den lokale arbejdsstyrke. Hvorfor ikke beholde arbejdspladserne i Danmark? 

Landbruget vil have lov til at øge produktionen. Det vil vi gøre i samarbejde med regeringen som led i den nye vækstplan, der blandt andet tillader en otte procent større produktion, svarende til 1,5 millioner flere danske slagtesvin. På min gård er det 1.000 grise mere årligt. Det er et godt initiativ, men hvorfor skal der overhovedet være et vækstloft? Der bliver eksporteret 12 millioner smågrise til opfedning i Tyskland. Disse grise kunne ligeså godt være slagtet i Danmark. Det ville betyde tusindvis af danske arbejdspladser; Vi skal arbejde på at få råvarerne tilbage i hænderne på de danske slagteriarbejdere. 

Dansk landbrug har potentialet til at skabe 30.000 arbejdspladser, til at øge eksporten med 30 milliarder kroner og til at skabe en produktion 30 procent større end i dag. Og det vel at mærke uden at miljøet belastes yderligere. Et miljø danske landmænd har sat en ære i at passe godt på. Så godt, at vi er et af de eneste lande, der kan prale af at grundvandet kan drikkes lige fra hanen. 

Landbruget lever op til kravene
Vi bruger store summer på at producere sunde dyr uden at svine for meget. Der er strenge rammer for landbruget i Danmark, og landmændene mere end lever op til kravene, der stilles af EU til en bæredygtig landbrugsproduktion. Desværre overimplementerer vi reglerne i Danmark, så kravene er næsten umulige at leve op til. Men hvad værre er, at reglerne ofte ikke giver målbare gevinster for miljøet og dyrevelfærden. Regler skabt bag skriveborde i København er i mange tilfælde helt ude af trit med virkeligheden på gårdene. Danske landmænd er helt med på, at rimelige krav overholdes, men vi vil have vished for, at restriktionerne virker. Vi skal have en ny regulering af landbruget baseret på målinger af udledning til miljøet. Det burde ikke være et for stort krav at stille, da al øvrig industri og spildevandsanlæg allerede i dag reguleres på denne måde. Alle krav skal overholdes, men til gengæld skal vi have lov at producere det, vi kan inden for rammerne. 

Ifølge Riis og Bisschop er ’dyr, der lider i staldene, massive miljøproblemer både her og i andre verdensdele og fare for menneskers sundhed er en høj pris at betale for en svineindustri, som ikke er økonomisk bæredygtig… Og så er det ikke en gang nogen god forretning.’ 

Tillad mig at korrigere; det er rent sludder. Landbruget er med 183.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 148 milliarder kroner en af de vigtigste krumtapper i Danmark. Og potentialet er langt større, hvis rammevilkårene tillader det. Derfor, de damer, den boble, der risikerer at briste, er i hovedet på jer selv. 

Læs også: NNF: Vi skal have ændret rammevilkårene for landbruget

Avisen Politiken har afvist at bringe svineproducent Peter Kiærs svar på kritikken af dansk svineproduktion fra Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening

Gris i halm

Scroll to Top