Vagn Lundsteen efter revideret 12-gradersregel: ’Usmageligt at alpereglen var klappet af med L&F’

Store dele af landbruget havde håbet på at få den fjernet. Alpereglen. Men reglen består nu i ny og revideret udgave efter, at en af landbrugets store organisationer har forhandlet reglen med fødevareministeren. Det er usmageligt, lyder reaktionen fra direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen

Af Vagn Lundsteen, direktør, Bæredygtigt Landbrug

Det er ikke første gang, jeg har måttet tage mig til hovedet i forundring over de studehandler Landbrug & Fødevarer i enerum har indgået med ministre på landbrugsområdet gennem årene. Det skete med Grøn Vækst. Og det skete med husdyrloven. Og omkring dyrevelfærd. Og jeg kunne blive ved. Og onsdag den 26. marts skete det så igen. 

Vagn og Søren Helmer 26 marts 2014

For samrådet omkring alpereglen var knapt gået i gang, og fødevareminister Dan Jørgensen havde endnu ikke haft lejlighed til at præsentere en overraskende ny og revideret udgave af 12-gradersreglen, før man kunne læse den komplette udlægning af den nye regel på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Allerede her fik jeg bange anelser. Havde Landbrug & Fødevarer mon endnu en gang – og for gu-ved-hvilken – forhandlet på hele landbrugets vegne om en regel uden mening, som landbruget så gerne vil suspendere? En regel, hvor ansvarlige landmænd med jorde og hældninger over 12 grader ikke længere kan dyrke deres jord som hidtil. Og hvor god og rationelt markdrift nu besværliggøres med en overfortolket EU-regel uden fagligt belæg i Danmark med det resultat, at dansk landbrug igen halter på konkurrenceevnen.

Alpereglen var handlet af
Det skulle vise sig, jeg fik ret i mine uråd om orkestreret forhandling i kulissen. For efter et samråd, hvor udvalgets spørgere og kritikere af reglen, mildest talt blevet taget på sengen, afrundede fødevareministeren samrådet med en tak til landbruget, eller rettere Landbrug & Fødevarer, for deres indsats i arbejdet med at revidere reglen, så der med ministerens ord i dag er ’en rigtig fin balance mellem miljø og hensyn til landbruget’.   

En ’fin balance mellem miljø og hensyn til landbruget’! Hvad tænker I på, Landbrug & Fødevarer? Der er ikke et hammerslag hensyn til landbruget. Det kan da godt være, I føler, at I har fået en rabat i form af et mindre indsatsareal. Men hvordan kan man forhandle med en part, der den ene dag – og med henvisning til videnskaben – kræver indsatser på arealer, der kan tangere alt mellem 5-70.000 hektar? Mens meldingen dagen efter – stadig med henvisning til videnskaben – er, at der fortsat er et behov, men at behovet nu kun gælder for 245 hektar. Det er usagligt! Det kan man da ikke tage seriøst! Der er ingen begrundelse for at indføre alpeloven i Danmark, det har Fødevareministerietselv tidligere bekræftet over for EU-Kommissionen.

Politisk karteldannelse
Med samrådet og den nyreviderede alperegel, står det nu tydeligere end nogensinde, at Landbrug & Fødevarer og fødevareministeren har begået en politisk karteldannelse. På den ene side sidder parterne i samme lukkede rum, bekvemt og uden indblanding fra Bæredygtigt Landbrug, og handler af, hvordan alpereglen skal se ud. Efterfølgende roser Fødevareministeren Landbrug & Fødevarer, mens næstformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfelt, som en anden kamæleon formelt tager afstand til reglen. ’Vi har hverken Alper, Pyrenæer eller bjerge og reglen er over målet, ’ siger han dagen derpå.

Det er uigennemskueligt, usagligt og frem for alt usmageligt! Havde det været Q8 og Shell, der havde samme type dialog, var sådan et scenarie for længst blevet dømt ude som karteldannelse. Det er alvorligt, hindrer saglig argumentation og forhandling. Og så giver det, under normale vilkår, bøder i milliardklassen.

L&F forhandler ikke på BL’s vegne
Alpereglen består. Chancen for at få den fejet af bordet missede organisationen, der uden at blinke, kalder sig hele landbrugets organisation. Tilbage er nu de mange landmænd, der i sæsonens bedste halvår, skal belemres med en regel uden sagligt indhold. 

Hvad er Jeres næste træk Landbrug & Fødevarer? Hvad har I ellers i ærmet? Hvilke andre forhandlinger har I også allerede klappet af?

For at der ikke skal være tvivl, vil Bæredygtigt Landbrug minde om, at Landbrug & Fødevarer hverken har ret eller hjemmel til at varetage hele erhvervets interesse! Det gælder også kartellet mellem ministeren og Landbrug & Fødevarer; I hverken skal eller kan forhandle på vegne af vores medlemmer, og forlig som er lavet uden om Bæredygtigt Landbrug, gælder i sagens natur derfor ikke for vore medlemmer.

Bakket landskab vårsæd og vintersæd

Scroll to Top