Venstre før samråd om Alpereglen: ‘Det er helt gak-gak’

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har kaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) i samråd om kravet til reduceret jordbehandling på arealer med en hældning på mere end 12 grader. Fra Venstre lyder det, at reglen er helt ’gak-gak’

Han har knapt forladt samrådet omkring det fortsatte behov for randzoner, før han igen må tage turen til endnu et samråd i udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne gang om implementering af EU-reglen, der skal forebygge jorderosion – i folkemunde kaldet ’Alpereglen’.

Men det er ikke for bevidst at genere fødevareminister, Dan Jørgensen (S), at fødevareordfører, Erling Bonnesen (V) og medlem af fødevareudvalgt, Jacob Jensen (V), denne gang indkalder ministeren i samråd. 

”Jamen, det gør vi jo fordi, det er en tosset regel. Det er helt gak-gak, at man skal arbejde med alperegler her i Danmark, ” lyder det om behovet for det kommende samråd fra Erling Bonnesen til baeredygtigtlandbrug.dk.

”Og så har vi indkaldt fødevareministeren i samråd for forhåbentlig at få ham til at tage reglen – enten af bordet, eller også at få den ændret.”

En forordning uden mening i Danmark
Den nye regel, der stammer fra en EU-forordning (forordning 73/2009), trådte i kraft 1. februar 2014.  Reglen betyder, at landmænd, der dyrker sammenhængende jord på mere end 2.000 m2, og med en hældning på mere end 12 grader, ikke må så, gøde eller høste jorden i perioden 1. august til 1. marts. Og det er en implementering, som Venstres fødevareordfører mener er skudt langt over målet.

”Fødevareministeren bedes også redegøre for, hvad er minimumsimplementeringen i Danmark? Hvordan kan det gøres mindst muligt? Fordi, vi kan jo se, at i andre lande, der kan de godt få det indrettet, så det kan gøres på en mere enkel måde, ” lyder det fra Erling Bonnesen, der ikke lægger skjul på sin holdning til Alpereglen.

”Allerhelst ser vi den taget af bordet, gerne helt. Og ellers skal vi ind og have diskuteret en minimumsimplementering og så også skele til, hvad de gør i andre lande, for eksempel Tyskland og Sverige.”

Vi gør det svært for os selv
Også partifællen og medlem af fødevareudvalget, Jakob Jensen, har svært ved at se logikken i en  alperegel  i Danmark. Og der har han i fællesskab med fødevareordfører, Erling Bonnesen, kaldt til samråd om reglen.

”Jamen, det har vi jo fordi, den såkaldt Alperegel er i spil. Og jeg ser gerne, at den bliver, om ikke fjernet, så at den bliver indført i Danmark på lige vilkår med andre relevante lande, hvor jeg eksempelvis har peget på Tyskland, som en mulighed at læne sig op ad. Fordi jeg kan ikke se, at det skal være sådan, at man overimplementerer en regel i Danmark, som skal modvirke noget, som ikke eksisterer i Danmark, altså jorderosion, ” siger Jacob Jensen.

– Så problemet med erosion er et tænkt problem?

”Ja, det mener jeg. Jeg har talt med flere landmænd, som har de her skråninger, og de kender ikke til fænomenet. Og uanset om det fænomen så fandtes, så er der jo ikke nogen grund til, at vi gør det sværere for os selv, end hvad godt er, når der er en mulighed for at implementere reglen på en måde, som eksempelvis Tyskland har gjort, hvor skæringen er 1. december i stedet for efter høst. Og det giver jo som alle vil vide, der har lidt forstand på det, mulighed for at landmanden kan dyrke sine marker, også i efterårssæsonen. Den vej rundt med en overimplementering, som regeringen har lagt op til, er en fordyrelse og dermed også en omkostning for danske bønder, som ikke er nødvendig. Det er det, jeg gerne vil have lavet om. Og det er det, jeg forsøger at gøre på onsdag, ” slutter Jacob Jensen.

 

Baggrund for samrådet
Udvalget har bedt ministeren redegøre for baggrunden, indførelsen af og udmøntningen af kravet til reduceret jordbehandling på arealer med over 12 graders hældning, herunder hvorvidt der er tale om en nødvendig implementering af EU-regler, eller om der er tale om en dansk særregel. Udvalget har endvidere bedt om ministerens vurdering af, om EU’s regler kunne være iagttaget på en for landbruget mindre indgribende måde.
Samrådet er åbent for alle og finder sted onsdag den 26. marts 2014 i vær. 2-133, kl. 14.00.

Læs også: 12-graders reglen

Læs også: Landmand ramt af 12-graders regel: Der er intet fagligt belæg

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top