Vandføringsevnen i Værebro Å er nedsat med to tredjedele

Derfor indkalder Værebro Ålaug nu til borgermøde og debat om åens og områdets fremtid. På mødet vil blandt andre også Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Bjarne Nigaard, fortælle om de juridiske udfordringer med BNBO

Vandføringsevnen for Værebro Å er på tredive år nedsat til tredjedel. Det fastslår ny rapport fra DHI, Dansk Hydraulisk Institut. Rapporten viser, at Værebro Å ved samme vandstand i dag blot fører 344 liter vand per sekund, mens den for tredive år siden førte 1278 liter per sekund.

Den nedsatte vandføringsevne for Danmarks mest bybelastede å skyldes ifølge rapporten flere års nedsat vandløbsvedligeholdelse og har store konsekvenser for det lokale samfund. Blandt andet går åen i dag hyppigere over sine breder end tidligere, og det er ikke længere forsvarligt at have græsende dyr på arealer grænsende til åen, da de risikerer at blive syge af det overløbsvand fra rensningsanlæg, der gentagne gange har oversvømmet jorden med forurenet vand og miljøfremmede stoffer.  Det betyder på sigt også, at grundvandet kan være truet.

Rapporten viser sammenhæng
Derfor indkalder Værebro Ålaug nu til borgermøde, hvor borgere, politikere og andre interesserede kan høre mere om rapportens indhold og efterfølgende deltage i den lokale diskussion af den fremtidige indsats for området.

”Rapporten viser en utrolig stor sammenhæng imellem vandføringsevnen og de problemer, vi gennem mange år har oplevet i Værebro Ådal. Derfor er det nu vigtigt, at vi lokalt får en diskussion af de udfordringer, vi står overfor og får vendt, hvordan vi sammen kan løse problemerne med den reducerede vandføring, ” siger arrangør og formand for vandløbslauget i Værebro Å, Søren Traberg Vestergaard.

”Vi har gennem en årrække forsøgt at råbe lokalpolitikerne op og få dem til at interessere sig for emnet. Uden held. Nu har vi en rapport, der fastslår, at den er helt gal med vandafledningen, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Politikerne bliver nødt til at reagere, ” lyder opfordringen forud for mødet fra Søren Traberg Vestergaard.

Værebro Å er Danmarks mest bylastede vandløb, og år efter år opstår der store problemer med oversvømmelser. Værebro Ålaug fortæller i denne video om udfordringerne, og Søren Vestergaard kommer også med Ålaugets bud på, hvordan problemerne løses til gunst for både natur og lodsejere.

Borgermødet finder sted på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, torsdag d. 10. april, kl. 19. Her vil en række foredragsholdere berøre følgende emner  

 • Hvorfor har Værebro Å så store problemer med at lede vandet væk?
 • Hvorfor er naturen i tilbagegang i Værebro Ådal? Lider dyrene i ådalen?
 • Kan landbrugsjord være med til at klimasikre?
 • Løser en fredning problemerne for naturen i Værebro Ådal?
 • Er drikkevandet truet af landbruget? Hvad er boringsnære beskyttelsesområder – BNBO?

Indlægsholdere på mødet er:

 • Jørgen Krogsgaard Jensen, Projektleder og Biolog DHI, præsentation af DHI-rapport ”Udvikling i vandstand og vandafledning i Værebro Å”
 • Robert Nøddebo Poulsen, Agrohydrolog, cand. agro, ‘Afvanding og Klimasikring’
 • Carsten Mortensen, Dyrlæge Ølstykke dyreklinik, ‘Dyrevelfærd og Naturpleje’
 • Steffen Olsen-Kludt, Advokat, ‘Fredning af Værebro Ådal’
 • Bjarne Nigaard, Chefjurist Bæredygtigt Landbrug, ‘BNBO’
 • Søren Traberg Vestergaard, VLLV, ‘3 scenarier: fjord-, sump- eller naturområde’

 Ordstyrer: Chefredaktør Bøje Østerlund, Effektivt Landbrug

 Vel mødt!

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top