Dobbeltprofil-vandløb mod oversvømmelser

Dobbeltprofil ved Usserød Å i Kokkedal sikrer lavtliggende villakvarterer mod oversvømmelse. Men det er ikke den eneste gevinst. Det nye profil giver også bedre miljø og økologisk tilstand i vandløbet

I 2007 blev Kokkedal i Nordsjælland udsat for en række perioder med kraftig regn. Byger af intens og ’koblet regn’ faldt med så høj styrke og hyppighed, at alle bassiner, moser, søer og andre depoter, der under normale omstændigheder sagtens kan rumme overskudsnedbør, snart var fyldt op. Derfor var oversvømmelsen på forhånd uundgåelig, da et skybrud efterfølgende sætter trumf på vejrgudernes rasen.  

I løbet af ganske kort tid stod et større parcelhuskvarter i et gammelt sommerhusområde tæt på Usserød Å dermed under vand.

Birgitte Aarup Sørensen

”Det er jo den klassiske situation, at man har haft et sommerhusområde på nogle lavtliggende jorde, som har været attraktive. Så har man udstykket dem til sommerhuse, og de er efterfølgende blevet til helårshuse i de der tørre år, hvor der ikke var så meget nedbør, ” fortæller biolog Birgitte Aarup Sørensen fra Fredensborg Kommune.

De tidligere sommerhuse – nu helårshuse – i Kokkedal ligger langs med den otte kilometer lange Usserød Å i et område med meget bebyggelse. Og den lave beliggenhed tæt på åen gør området sårbart i forhold til ekstremnedbør.

”En meget, meget stor del af åens opland er befæstet. Det vil sige, når det regner, så reagerer åen nærmest som en kloak. Den reagerer voldsomt hurtigt. Den kan stige en meter på en time eller sådan noget, ” vurderer Birgitte Aarup Sørensen, der i dagens anledning viser Bæredygtigt Landbrug rundt i området.

Voldsom, voldsom regn
Men hændelsen i 2007 er desværre ikke enestående. I 2010 er området endnu en gang centrum for et meget lokalt skybrud, som blandet andet rammer Kokkedal lige mellem Hørsholm og Fredensborg Kommune. Skybruddet er så ekstremt, at det svarer til en hændelse, der statistisk set kun finder sted én gang hvert femhundrede til tusinde år.

”Det var voldsomt, voldsomt. Og det kom på meget få timer. Og det vil sige, kloakkerne var langt, langt over deres serviceniveau.  Så de var selvfølgelig helt oversvømmede og kunne slet ikke tage noget som helst. Derfor steg åen voldsomt. Og det betød, at endnu flere villaer i det samme villakvarter blev oversvømmet, ” husker Birgitte Aarup Sørensen.

Dobbeltprofil som løsning
For at imødekomme problemet med oversvømmelserne og for at klimasikre området til fremtiden, blev der holdt mere end tyve borgermøder for alle implicerede i kommunen. Under møderne blev et utal af løsningsmodeller vendt og drejet. Lige fra forslaget om blot at grave åen dybere til et forslag om brugerbetalte diger langs med åen. Resultatet endte med, at der blevet gravet et dobbeltprofil langs med den oprindelige å. Og det er en løsning, som Birgitte Aarup Sørensen er glad for.  

”Vi har jo to interesser, vi skal varetage. Dels skal vi varetage afvandingen, men samtidig er den også målsat i vandplanerne, så den skal have en god økologisk kvalitet. Og det vi så endte med var at lave et såkaldt dobbelt profil.”

Dobbeltprofilet i Usserød Å er gravet som et meget stort trappetrin langs med åen. Dermed har åen bevaret sit normale profil i bunden, hvor vandet løber i normalsituationen.

”Og når så der kommer rigtig meget vand i regnvejr, så kan det løbe op på det øverste trappetrin. På den måde, kan den tage noget mere vand, ” fortæller Birgitte Aarup Sørensen om åen, der i sommermånederne kun rummer meget lidt vand.

Det er nu fire år siden Usserød Å gik over sine bredder, og Birgitte Aarup Sørensen tror på, at åen har udstået sin prøve. Også selvom den ikke har været udsat for ekstremnedbør siden.

”Ikke så ekstrem en nedbør. Det kommer formentlig heller ikke. Men nu kan åen i hvert tilfælde tage en hændelse, som den vi fik i 2010. Den der helt absurde hændelse, ” slutter Birgitte Aarup Sørensen og tilføjer, at det ikke er alle steder, det er lige velegnet at indføre dobbeltprofil i vandløb.  Eksempelvis kræver en vellykket dobbeltprofil en vis hældning i vandløbet, før profilet kommer til sin ret.

Det har kostet cirka fem millioner at etablere de to kilometer dobbeltprofil vandløbsstrækning i Usserød Å, og det koster omkring hundrede tusinde at vedligeholde det om året.

Klik på videoen og hør Birgitte Aarup Sørensen fortælle mere om dobbeltprofilet i Usserød Å

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.