Overimplementeringen er massiv

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) skal redegøre for, om hun mener, at Danmark skal stoppe med at overimplementere, når der er åbent samråd tirsdag. Bæredygtigt Landbrugs direktør, Vagn Lundsteen, er ikke i tvivl om sin holdning

På foranledning af landbrugs- og fødevareordfører Erling Bonnesen (V) skal miljøminister Kirsten Brosbøl tirsdag på et åbent samråd redegøre for, om hun er enig med sin partifælle Christel Schaldemose, når hun mener, at Danmark skal stoppe med at overimplementere EU-regler over for landmændene.

Spørgsmålet interesserer direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, fordi han mener, at Christel Schaldemose har ret.

”Alene på gødningsområdet er der jo ingen andre lande, der har noget der bare ligner vores. Man kunne nævne de første 50 love og regler, der er overimplementeret i forhold til vores nabolande. Nogle er selvfølgelig meget synlige, som kvælstofnormer, efterafgrøder og randzoner, men derudover er der en lang række andre, som overhovedet ikke ligner noget, man har i de andre EU-lande,” forklarer direktøren og fortsætter:

”Når man opstiller de tyske regler ved siden af de danske, vil man opleve at stort set alle de danske regler er skrappere end de tyske til trods for, at vi er i samme klimaområde og det er det samme vandområde, vandet løbet ud i.”

Med andre ord undrer det altså direktøren, at man kan have nærmest det samme udgangspunkt geografisk, klimamæssigt og i forhold til hvor vandet ender, men vidt forskellige regler.

Håber miljøministeren kan se problemet
Samrådsspørgsmålet udspringer af, at Christel Schaldemose, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, har sagt, at Danmark skal stoppe med at overimplementere. Det er en udmelding, der glæder Vagn Lundsteen.

”Det er jo dejligt, at en EU-parlamentariker, som sidder tæt på og kan sammenligne direkte, også er af den overbevisning, at vi overimplementerer. Det er jo naturligt, når hun møder sine politiske kolleger, at man taler om de vilkår, landene hver især byder erhvervene.”

Direktøren vil ikke spå om, hvad det åbne samråd kan få af følger, om nogle, men han ved godt, hvad han håber.

”Vi håber, at miljøministeren bliver opmærksom på de meget uens vilkår, landbrugserhvervene arbejder under.”*

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top