Landbrugsstøtte fjernes fra landbrugsfamilierne

Regeringen har besluttet sig for at trække fem procent fra landbrugsfamiliernes landbrugsstøtte i 2016 og gradvist op til syv procent i 2020 for i stedet at tildele dem til de såkaldte Landdistriktsmidler

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Hos Bæredygtigt Landbrug frygtede vi noget, der var værre. Alligevel kan man med rette stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor egentlig flytte landbrugsfamiliernes penge over i andre kasser, hvor de kan anvendes til lemfældige projekter, som ikke giver garanti for flere arbejdspladser eller mere vækst?

Når landmanden tjener penge, tjener samfundet penge. Så hvorfor fjerne dem? Fødevareminister Dan Jørgensen (S) hævder, at pengene skal bruges til at: 

”…understøtte indsatser, der fremmer erhvervets vækst, konkurrenceevne og udvikling inden for natur, miljø, økologi samt udvikling af landdistrikterne.” 

For mig er det svært at se denne sammenhæng. For hvordan skulle en fjernelse af en del af landbrugsfamiliernes i forvejen pressede indkomst kunne fremme konkurrenceevnen? Menes der hermed at landbrugsfamilierne, der sidder gæld til halsen, skal løbe endnu stærkere? 

Hvorfor ikke lade de godt to milliarder kroner blive hos landbrugsfamilierne? Det er måske lige bestemt de penge, som landbrugsstøtten udgør, der gør, at familierne kan blive hængende på gårdene. 

Landdistriktsmidlerne hjælper derimod ikke nogen til at holdeskindet på næsen. 

I Polen gør man det omvendt end vi har valgt at gøre det i Danmark. I Polen flytter man nu pengene fra Landdistriktsmidlerne til landbrugsfamilierne. Der er der en forståelse for, at hvis man skal undgå en forarmelse og fraflytning fra landet, så skal pengene blive hos landbrugsfamilierne, så de kan anvendes lokalt. Det sker efter det samme regelsæt, som Danmark benytter til at fjerne støtte fra landbruget. 

Det giver ingen mening at tage pengene fra landbrugsfamilierne og derefter sidde og dele dem ud efter forgodtbefindende ovre fra København, til projekter, der ikke har bevist sin økonomiske bæredygtighed.

Det giver hverken arbejdspladser eller penge i lommen hos landbrugsfamilierne. Tværtimod. 

Når det kommer til stykket, ender pengene, der nu flyttes fra landbruget, nok nærmere som et tilskud til yderligere bureaukrati og ineffektivitet i København i stedet for at komme landbrugsfamilierne til gavn på gårdene.

Mejetærsker Ford og vindmølle

Scroll to Top