Må myndigheder begå lovbrud?

I følge de fire nordjyder Chr. Mejdahl, Erik Ugilt Hansen, Bent Knudsen og Niels Busk har danske miljømyndigheder gennem årene overtrådt elementære spilleregler for faglighed og jura i forbindelse med, hvad man fremlægger for folketinget og EU som grundlag for lovgivning på miljøområdet

Synspunkt fra Chr. Mejdahl, Erik Ugilt Hansen, Bent Knudsen og Niels Busk.

Vi indsendte i december 2013 høringssvar til vandplanerne. Det skete efter fire måneders arbejde, hvor vi, sammen med faglige og juridiske kompetente personer, havde sat os ind i en stor del af de faglige og juridiske problemstillinger, Naturstyrelsen havde lagt til grund for andet udkast til høring om vandplaner.

Vi blev alle dybt chokeret over, at danske miljømyndigheder i den grad, gennem årene, havde overtrådt mange elementære spilleregler for faglighed og jura i det, man forelægger folketinget som grundlag for lovgivning, samt hvad man giver EU kommissionen, af oplysninger, af såvel faglig som juridisk karakter, på kommissionens specifikke forespørgsler.

Foruden at danske myndigheder gennem mange år har givet EU manipulerende og direkte usande oplysninger om den danske vandløbsadministration, er konklusionen i vores høringssvar, at vandplanerne bygger på:

  • ulovlig forvaltning i strid med EU’s direktiver,
  • uholdbart fagligt grundlag baseret på fejltolkning af begrebet ”fysiologisk kvælstofbegrænsning”,
  • manglende overblik over erhverveøkonomiske konsekvenser,
  • manglende overblik over samfundsøkonomiske konsekvenser,
  • massiv usikkerhed om mål og målopfyldelse.

Det er et uansvarligt grundlag for udskrivelse af nye milliardudgifter til det danske samfund! 

Vi har ingen reaktion fået fra Naturstyrelsen på vores anbringender i høringssvaret.

Vi har gennem de sidste syv måneder orienteret nordjyske borgmestre og kommuner, erhvervsorganisationer oma.  om konsekvenserne for Limfjordsområdet og hele Nordjylland, hvis vandplanerne gennemføres som planlagt. Nordjylland mister mindst 60 procent af det nuværende landbrugsareal og 13 mia. kr. i årlig produktionsværdi.

Planerne bringer ingen miljømæssige forbedringer, snarere tværtimod.

Nu har Naturstyrelsen med Miljøministeren i spidsen, for 3. gang, lige sendt de samme vandplaner, lidt reviderede, i en ny to måneders høring, stadig byggende på det delvis samme urigtige juridiske og faglige grundlag. Selv Statsrevisorerne/Rigsrevisionen har udtalt sig stærkt kritisk om vandplanerne.

Vi kan kun håbe, at hele det politiske system, fra kommuner til Christiansborg, nu får totalt gjort op med det myndighedssystem, der gennem mere end 25 år har levet af, og misbrugt, den tillid politikere og samfund har vist dem som troværdige og loyale embedsmænd  –  uden væsentlig miljømæssig islæt, måske tværtimod.

Scroll to Top