Tillykke med 51.200 hektar nye randzoner

Naturstyrelsen har den 8. juli oplyst Bæredygtigt Landbrug om, at der på de nye randzonekort er udlagt 32.000 km vandløb og søer, hvor der skal være randzoner jf. deres kort

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Det skal så tilføjes, at det er før, der er indsat vandløb, der bliver omfattet af vandplanerne, for vandplanerne er som bekendt endnu ikke vedtaget.

Bjarne Nigaard close up TOP

Selv med en forudsætning om, at der langs alle de udmålte vandløb og søer allerede eksisterer to-meter-bræmmer, og at der derfor altså kun skal udlægges 16 meter yderligere randzone efter den gældende bekendtgørelse om randzonebredde på 10 meter, så ender vi altså med, at der allerede på denne baggrund skal udlægges 51.200 hektar randzoner. 

Selvsagt har de gode mennesker i Geodatastyrelsen leveret et kvalitetssikret stykke arbejde, ud fra de nu, efter myndighedernes oplysninger, langt mere håndfaste, overskuelige og logiske udpegningskriterier for randzoner. Registreringerne er i forvejen på plads, har vi kunnet forstå. 

Det skal medgives, at NaturErhvervstyrelsen selvfølgelig nu skal gennemgå kortmaterialet og muligvis redigere i det. Det bliver i øvrigt spændende at se, om de redigerer lige så lidt i kortmaterialet, som Naturstyrelsen har redigeret i vandplankortene efter høringen over disse kort. Hvis NaturErhvervstyrelsen gør det, så kan vi godt regne med, at der er ca. 50.000 hektar tilbage ud fra de ovennævnte forudsætninger. 

Når så vandplanerne er vedtaget, kan der komme yderligere arealer med. 

Alt i alt må vi forvente, at fødevareministeren for at leve op til Vækstplan for Fødevarer skal ud og barbere i randzonebredden med en ny bekendtgørelse. For han skal helt ned på 25.000 hektar, som jo var det kvalificerede skøn myndighederne mente man ville nå med de nye kriterier. Et kvalificeret skøn, som han bl.a. ved et par lejligheder har informeret Folketinget om kvaliteten af. For at leve op til det, skal randzonebredden altså ned på fem meter eller mere realistisk;  under fem meter. Noget som ellers kun blev oplyst som en absolut undtagelsesmulighed. 

Hvor miljøeffektiv er den i forvejen ineffektive randzone mon så? Og hvor kvalificeret blev politikerne rådgivet, når det viser sig, at de nye udpegningskriterier leverer over dobbelt så stort et randzoneareal som oplyst? 

Sagt med let historisk patos: I øvrigt mener jeg, at randzonerne bør ødelægges.

Med den nye randzonelov bliver grøfter langs offentlige veje i stor udstrækning inddraget i randzonearealet. Billedet viser en grøft, der fremover vil have krav om randzoner.

Scroll to Top