Vi venter på randzonekort – og på rimelighed

Når kalenderen om få dage runder 1. august, så træder ændringerne af randzoneloven i kraft. Men i skrivende stund, under en uge før lovændringerne får virkning, er det stadig fuldstændig uklart, hvor myndighederne mener, der skal være randzoner

Af Bjarne Nigaard, adm direktør

Det lovede randzonekort fra NaturErhvervstyrelsen er ikke offentliggjort endnu, og før det bliver det, er endelig placering og bredde af randzonen ikke kendt. Og det er de jo så i øvrigt alligevel ikke med kortet, for der er også lige nogle vandplaner, der skal vedtages først, før vi ved vore alle randzonerne skal udlægges…

Bjarne Nigaard close up TOP

Jeg har skrevet det før i medlemsbreve. Men jeg kan ikke komme på en ny og bedre måde at beskrive det: Det er et cirkus uden sidestykke, det som styrelsen og ministeren tvinger danske landmænd til at deltage i.

Hvordan kan man være bekendt at behandle folk på den måde? Hvordan kan man være bekendt at behandle et helt erhverv, der tjener en fjerdedel af eksportindtægterne til landet, på den måde?

Hverken medicinalindustrien eller Mærsk ville givetvis blive reguleret med hovsa-løsninger, der ikke var dokumenteret nødvendige og i øvrigt ikke klar før i sidste øjeblik. Llige før den ny medicin skulle sammensættes eller olieboret sættes i undergrunden.

Der er desværre fortsat en opfattelse af, at det jo ’kun’ er danske landbrugsfamilier, man generer, og så er det jo – set fra stenbroen – åbenbart knap så galt.

Vi vil dog i Bæredygtigt Landbrug ikke passivt se på klovnerierne, og derfor er vi løbende i kontakt med myndighederne for at få afklaret, hvornår randzonelovens endelige prøve skal stå.

Anklagemyndighederne skal netop i disse dage vurdere, om de udvalgte enkeltsager skal køre. Eller om sagerne må opgives, fordi man ikke vil kunne få en domfældelse.

Hvad anklagemyndigheden når frem til med sine vurderinger, ved jeg ikke endnu. Men det får vi snart at vide, for vi vil selvfølgelig have en afklaring.

Til gengæld ved jeg, hvad vores egen vurdering er: Randzoneloven var, er og vil fremadrettet være nytteløs og ulovlig. Jeg skal i den travle tid spare alle mellemregningerne, men bare endnu engang holde fast i, at fratagelse af råderet over egen jord og fri adgang til samme jord for offentligheden, er ekspropriation, og kan derfor alene ske mod fuld erstatning. Men i øvrigt kan ekspropriation kun ske, hvis det er nødvendigt for hele samfundet. Og randzoner, der ikke virker, jf. tyske undersøgelser, randzoner, der på usaglig og manglende faglig vis reduceres i bredde og flyttes, kan ikke have nytteeffekt. De er alene et dumstædigt politisk korrekt projekt.

KO på randzoner og grønne krav?
Nogle medlemmer har spurgt nærmere ind til, hvordan de er stillet, hvis de ikke udlægger randzoner eller opfylder de grønne krav i EU-reformen med hensyn til afgrødevariation og miljøfokusområder på 5 procent af omdriftarealet.

Randzoneloven bliver ændret hvad angår randzonernes placering, men det er stadig en lov, der skal implementere EU’s vandrammedirektiv. Der er derfor ikke KO på manglende randzoner.

Dette bestyrkes af, at der ikke er lagt op til ændringer i KO-bekendtgørelsen – ikke endnu i hvert fald.

Det samme gælder de grønne krav; det vil koste 30 procent af støtten ikke at opfylde dem, men der er ikke lagt op til ændringer af KO-reglerne. Og dermed er manglende opfyldelse af de grønne krav heller ikke endnu behæftet med KO-træk.

For god ordens skyld har vi bedt NaturErhvervstyrelsen om at bekræfte begge de to forhold, men desværre har de først mulighed for dette efter ferieafvikling i august, selvom reglerne jo træder i kraft nu…

Vi vender tilbage, når styrelsen har haft tid til at svare.

Randzoner pløjes 8 april Asger Møller Madsen

Scroll to Top