Præcisering

Randzonesager sættes ikke i bero

Bæredygtigtlandbrug.dk bragte 16. september 2014 nyheden om, at flere randzonesager udsættes indtil efter, randzonesagen mod tidligere landmand Povl Blak Bojer har været for retten.

“Retten i Hjørring har besluttet, at behandling af sagerne vil komme til at afvente udfaldet af Holstebro-sagen,” sagde Aksel Stigaard, senioranklager ved Nordjyllands Politi, tirsdag til bæredygtigtlandbrug.dk. ”

“Det giver god mening at afvente Holstebro-sagens udfald, før man prøver at køre andre parallelle sager igennem ved andre domstole. Vi snakker sammen på tværs af landet. Vi har kort drøftet det med Statsadvokaten i Viborg. Vi har meddelt, hvad vi gør i Nordjylland, og Statsadvokaten har ikke haft indvendinger mod det”, sagde han videre.

 Samme dag er til Povl Blak Bojers advokat skrevet følgende:

 Aksel stigaard tekst

Vi har tolket udmeldingerne sådan, at alle øvrige randzonesager indtil videre skulle afvente afgørelsen i Povl Blak Bojers sag.

Det er ikke tilfældet, oplyser Anders Raagaard, senioranklager hos Statsadvokaten i Viborg, i dag torsdag d. 18. september til Effektivt Landbrug.

Ifølge senioranklageren ved Statsadvokaten er randzonesagerne i Nordjylland blot udskudt. Der er ingen konkrete afgørelser vedrørende øvrige randzonesagers berammelse.

Scroll to Top