Randzoneslaget skal stå i Thy

Det bliver en enkelt prøvesag med den tidligere gårdejer Povl Blak Bojer fra Thy i hovedrollen, der skal afgøre randzonelovens skæbne. Anklagemyndigheden har besluttet, at alle øvrige sager skal afvente udfaldet af sagen ved retten i Holstebro

Den 10. september afsendte Nordjyllands Politi et brev til formanden i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, hvoraf det fremgår, at anklagen imod ham for brud på randzoneloven udsættes. Det skete mindre end to uger efter, landmanden havde fået besked om, at han skulle møde for retten i Hjørring den 31. oktober.

Udsættelsen er blot den seneste i en lang række af forhalinger i forbindelse med en endelig afgørelse af, om randzoneloven er i strid med Grundloven og EU-lovgivningen. Nu står det fast, at slaget om randzonernes beståen kommer til at stå i Holstebro retskreds, hvor den tidligere gårdejer Povl Blak Bojer skal have sin sag for. Det oplyser Nordjyllands Politi tirsdag til bæredygtigtlandbrug.dk. 

“Retten i Hjørring har besluttet, at behandling af sagerne vil komme til at afvente udfaldet af Holstebro-sagen,” fortæller Aksel Stigaard, senioranklager ved Nordjyllands Politi, tirsdag til bæredygtigtlandbrug.dk. 

Ifølge senioranklageren har retskredsene på tværs af landet drøftet situationen nøje med Statsadvokaten i Viborg, og ifølge Aksel Stigaard er beslutningen truffet uden indvendinger fra Statsadvokaten, der koordinerer sagerne om randzoner. 

“Det giver god mening at afvente Holstebro-sagens udfald før man prøver at køre andre parallelle sager igennem ved andre domstole,” lyder argumentet for tilbagekaldelsen af sagerne imod blandt andre formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen. 

Endnu et kursskifte
Hos Bæredygtigt Landbrug glæder man sig til, at et opgør om randzoneloven omsider ser ud til at blive en realitet. Allerede den 8. februar 2013 stævnede foreningen staten for at få vished for randzonelovens gyldighed. 

I december 2013 valgte statsadvokaturen selv at indlede en sag mod landmanden Povl Blak Bojer fra Thy, men alene den sag har allerede været berammet tre gange, for derefter at blive trukket tilbage. Det er altså fjerde gang Povl Blak Bojer bedes møde for retten, og nu mener Bæredygtigt Landbrugs adm. direktør, Bjarne Nigaard, at randzonecirkusset snart må slutte. 

”Man kan selvfølgelig undre sig over, at der på den her måde igen skiftes kurs i randzonesagerne, fra at alle ind ad en kant skal retsforfølges med det samme, til at vi nu nøjes med en prøvesag. Det kunne anklagemyndigheden vel godt have ræsonneret med det samme, efter at den nye randzonelov blev aktiveret i august, i stedet for at fortsætte slingrekursen om hvad der skal ske. Når det er sagt, så ser vi frem til at få berammet prøvesagen ved Retten i Holstebro, for der er mange væsentlige juridiske og faglige forhold, der skal testes,” siger Bjarne Nigaard, der ser frem til at få testet randzonelovens gyldighed. 

”Bæredygtigt Landbrugs opfattelse af randzonerne er fortsat, at der er tale om ulovlig ekspropriation. Indgrebet forhindrer landmanden i at dyrke sin jord og dermed sit erhverv. Der er påviseligt ingen miljøeffekt ved generelle randzoner, og de er derfor unødvendige. Og endelig lukkes offentligheden ind på landmandens private ejendom, uden at han får erstatning overhovedet, men får dog lov til stadig at betale ejendomsskat til staten for den jord, som de har taget fra ham.” 

Bjarne Nigaard pointerer, at Bæredygtigt Landbrug er klar til at stå fast på ejendomsretten.

”Vi tror på, at vi får dommerens ord for, at man ikke kan tvinge folk til at opgive egen jord og egen virksomhed, uden at få erstatning. Alt andet vil i øvrigt også være en glidebane, som ingen kan være interesseret i at komme ud på. For hvad er så det næste der kan ’opsluges’ af staten, hvis et snævert flertal føler for det? Grundloven og principperne om individets frihed skal vi værne om, uagtet tidsånd og politiske stemninger,” lyder udmeldingen fra Bjarne Nigaard. 

På nær sagen mod Povl Blak Bojer er samtlige retssager i forbindelse med brud på randzoneloven nu trukket tilbage fra domstolene. 

Datoen for retssagen er endnu ikke fastlagt. 

Fakta:
Bæredygtigt Landbrug har den 8. februar 2013 stævnet staten for randzoneloven, da foreningen mener, at randzoneloven er i strid med Grundloven. Randzoneloven er ifølge foreningen et ekspropriativt indgreb, hvor landmændene ikke tildeles erstatning i forbindelse med at de fratages retten til at dyrke jorden, som de finder det bedst.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Randzone i hvedemark sommer TOP

Scroll to Top