Nordjysk ålaugsformand: Åerne skal af med vandet

En mindre rende i grøden giver større fart på afstrømningen, mener kommunen. Ja, men det giver også en højere vandstand og dermed større risiko for oversvømmelse, siger Ålauget i Frederikshavns Kommune, der efter weekendens nedbør opfordrer politikerne til at se de våde realiteter i øjnene; at dimensionere rør efter nedbøren og til at skue op

Mens nordjyderne kæmper for at rette op på skaderne efter weekendens ekstreme nedbør, hvor marker og huse blev oversvømmet i en hidtil udset grad, og hvor tog og trafik på hovedveje – og sågar på en strækning af Hirtshalsmotorvejen – blev indstillet på grund af fare for sammenstyrt, kæmper ålauget i Frederikshavns Kommune for at undgå, at hændelserne med de mange voldsomme oversvømmelser skal gentage sig fremover.

Små rør og manglende grødeskæring
Ifølge landmand og formand for ålauget i Frederikshavns Kommune, Niels Kristian Oien, skyldes en stor del af Nordjyllands oversvømmelser små og dårligt dimensionerede rør ved mange af kommunens broer samt manglende grødeskæring.

Og skal fremtidige oversvømmelser undgås, er det ifølge formanden alfa omega, at man i kommunerne gør plads til, at de store vandmasser kan komme væk.

”Selvom der falder mere og mere voldsom nedbør i dag end tidligere, så har man i Frederikshavns Kommune valgt den løsning at sige; jamen, i de gamle amter, der tidligere stod for vedligehold af åer og vandløb, der har man ikke skåret i grøden så bredt, så gør vi da heller ikke det. Og det er i sidste ende endt med en 30-40 centimeter smallere vandløbsrende i en del vandløb, ” siger Niels Kristian Oien og forklarer, at ideen med mere grøde og en smallere rende i vandløbet er en større hastighed på det vand, der skal transporteres væk.

”Og man har så fået den sjove idé hos vores kommuner, at jo hurtigere vandet kan rende i vores vandløb, jo mere sand får vi skyllet ud. Men problemet er bare, at i dag kommer der så meget vand, at det ikke kan nå at komme væk.”

Niels Kristian Oien

 

Behov for større rør
Under den seneste nedbør, der på blot en weekend sendte 148 millimeter vand ned over toppen af Danmark, er henved 13 nordjyske broer kollapset. De står nu foran en renovering, og Niels Kristian Oien mener, der er en kærkommen lejlighed til at gøre op med ideen om, at stuvning er den ideelle løsning til hurtigt at skille sig af med vandet.      

”Hver gang, man har renoveret en eller anden bro heroppe, så lægger man for små rør i. Og det der sker lige nu, det er, at når vandet stuver op ved broerne, så skylder vejen væk, ” lyder det fra ålaugsformanden, der med arbejdet i ålauget forsøger at råbe politikerne op.

”Vi havde et møde med politikerne den anden dag, hvor vi netop fortalte om konsekvenserne. Nu har vi så haft det her kraftige nedbør, og nu kan vi mærke konsekvenserne af det manglende vedligehold og den måde, man har håndteret vandet på, ” siger Niels Kristian Oien, der håber at weekendens hændelser er en øjenåbner for de lokale politikere.

”Nu står vi og skal til at renovere veje og broer, og så vil det da være fuldstændig tåbeligt, hvis man så graver den samme tykkelse rør i. Det er jo dybt godnat for at sige det mildt. For der vil en fremadsynet person jo sige; jamen, det sker jo nok igen. Hvis bare vi i det mindste kan begynde at få nogle større rør i vores broer, så må vi så ud og se om vi kan komme til at skære noget hårdere i grøden ude i vores vandløb bagefter, fordi så har vi da i hvert tilfælde et hul, det kan løbe igennem.”

Manglende grødeskæring
Ifølge Niels Kristian Oien har kommunen også været alt for sent ude i forhold til grødeskæringen.

”De begyndte jo først at skære sidst i september. Men vi har jo haft en vækstsæson med grøde i år, som har været tre uger foran. Det har alt andet jo også, fordi alt i denne sæson har været forskubbet. Men det bliver man jo nødt til at agere på. Vi landmænd agerer jo også, og vi bliver jo nødt til at gå i marken og være der, når væksten eller vejret er til det. Og så bliver vi også nødt til at gå i vores vandløb og vedligeholde dem, når tid er,” lyder kritikken fra landmanden og ålaugsformanden, der i det hele taget mener, at kommunen har handlet for trægt.  

”Jeg synes, det er tankevækkende, at man laver udlicitation på det her. Det er selvfølgelig fint at få den billigste entreprenør ind og gøre det, men at manden først skal have nogle polakker hentet il Danmark, og inden de kommer ned i vandløbet, jamen, så er sommeren jo forbi. Jeg har intet imod polakker, det er helt fint, de arbejder her, men hvordan skal han dog gå og skære i et vandløb, der står i vand til halsen?,” lyder det fra Niels Kristian Oien.

En bedre løsning
Sammen med det resterende ålaug arbejder Niels Kristian Oien i øjeblikket med en række forslag til løsninger, der kan dæmme op for den mangelfuldevandafledning.

”I ålauget har vi, som praktiske landmænd, arbejdet med forskellige løsninger. Og en af dem kunne være, at man i et par kommuner gik sammen om at leje en kæmpe gravemaskine, der kunne skære grøden i alle hovedvandløbene med en mejekurv i stedet for at gøre det med håndkraft. Det ville jo være en billig løsning. Faktisk kan en dygtig chauffør og sådan en maskine gøre det lige så godt, som en mand, der går med en le i et vandløb.  Og vi er nede på en pris, der hedder 2,80 kr. per meter for at få skåret grøden. ”

”Vi synes jo selv, vi har en praktisk indgang til tingene, og politikerne kender jo intet til, hvordan det ser ud ude i virkeligheden i vandløbene. Vi skal jo tænke på, vi har aldrig haft renere vand i vores vandløb. Vi samarbejder jo også med lystfiskerne og de siger jo; det har aldrig været renere. Vi kan jo næsten drikke vandet af en kop, det er jo ingenting der forurenet. Det største problem, det er nu en gang, når åen går over sine bredder, ” understreger Niels Kristian Oien og fortsætter:

”Det er så kedeligt, at når vi har så rent vand i vores vandløb, og der står i de kommende vandplaner, at der skal være mere dyreliv og fisk. Men du får jo kun fiskene op ved at fjerne de stemninger vi har ude langs vores kyster. De der store stemninger og vandmøller, der har stået rundt omkring, hvis de kommer væk, så kommer fiskene også. Så er vi der jo. Og vi har jo vand nok, de kan leve i, ” slutter Niels Kristian Oien.

Hul i vej Nordjylland

 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top