For mange målsatte vandløb i Nordjylland

Nordjylland har en særlig høj tæthed af målsatte vandløb, der indgår i vandplanerne

Af Poul Vejby Sørensen, faglig konsulent

Det særligt store antal målsatte vandløb i Nordjylland er ikke sagligt begrundet. Store forskelle i de tidligere amters arbejde med at kortlægge og fastlægge målsætninger for de enkelte vandløb betyder, at Nordjylland står over for særlige problemer.

 Kort Nordjylland vandløb udpeget i vandplanerne

En ”tilfældig” amtslig embedsmand har en gang i fortiden i forbindelse med recipientkvalitetsplanlægningen defineret ekstraordinært mange vandløb med høj målsætning som fiskevand. Denne målsætning blev hæftet på selv små kunstige grøfter.

På daværende tidspunkt var der begrænset opmærksomhed på udvælgelsen: Den havde intet med vandplaner at gøre, den var ikke bindende, og den havde i det hele taget ingen konsekvenser.

Men i dag er det klart for enhver, at der i Nordjylland er taget alt for mange vandløb med.  

Nu, hvor det har fået konsekvenser i forhold til vandplanerne, er der behov for at revurdere udpegningen.

Karakteriseringen af vandløb har store samfundsøkonomiske konsekvenser og bør derfor ikke bygge på gamle tilfældigheder. 

Konsekvenser
Konsekvenserne af den upræcise registrering kan blive, at der fejlinvesteres i ubetydelige vandløb til skade for andre og vigtigere initiativer. For landbruget vil ændret vandløbsvedligehold føre til højere vandspejl og forsumpning af store arealer.

For selv om Folketinget i foråret fjernede ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” som virkemiddel, er det endnu ikke fjernet fra “Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer”, bilag 7 (se nedenfor), hvilket betyder, at selv om det er fjernet fra vandplanerne, kan det formelt fortsat anvendes i vandløb uden for vandplanerne. Det giver ikke mening! 

Virkemiddelkatalog vandplaner

[Endvidere er ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” endnu ikke fjernet fra virkemiddelkataloget på Naturstyrelsens hjemmeside.] 

Behov for revurdering
Der er behov for, at Naturstyrelsen gennemgår omfanget af specifikt målsatte vandløb med henblik på at sikre større ensartning i udvælgelsen af vandløb på tværs af landet, idet omfanget af målsatte vandløb fortsat er ujævnt fordelt på landsplan, særligt på grund af forskelle i de tidligere amters intensitet i arbejdet med at kortlægge og fastlægge målsætninger for de enkelte vandløb.

Vandløb beliggende i oplande på mindre end 10 km2 bør udelades. Der er ikke EU-krav om, at sådanne vandløb indgår, og ingen andre lande har dem med. Det er ren OVERIMPLEMENTERING. Forpligtelser til fremtidige indsatser for at opnå ”god økologisk tilstand” i sådanne vandløb, vil medføre ressourcespild til ulempe for mere realistiske og nyttige miljøindsatser.

Desuden bør mange vandløbsstrækninger ændres fra ”naturlige” til enten ”kunstige” eller ”stærkt modificerede” vandløb.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top