Stormøde for landmænd om kvælstof 30. oktober

Hvorfor fører Danmark en så stram kvælstofpolitik, der bevirker, at vi ikke længere kan producere dansk brødmel og maltbyg? Hvordan gør man i Tyskland – og hvordan kan danske landmænd selv arbejde for mere kvælstof til markerne ved hjælp af målinger af drænvandet? De spørgsmål kan landmændene få svar på under Bæredygtigt Landbrugs stormøde om

Den 30. oktober bliver der i Østjylland for alvor sat fokus på kvælstofs rolle i miljøet og landbruget. På Bygholm Landbrugsskole har Bæredygtigt Landbrug indkaldt til stormøde, hvor landmændene kan blive opdateret med den nyeste viden om kvælstofpolitik og undergødskning i Danmark. Samme dato har Kommunernes Landsforening og Videncentret for Landbrug indkaldt til konference i Vingstedcentret ved Vejle om arbejdet med og i vandrådene.

Begge steder vil der være fokus på kvælstof som ressource og udfordring, men hvor konferencen i Vingstedcentret med en pris på 1.600 kroner for deltagelse nok mest er målrettet mod akademikere og folk rundt i de danske kontorlandskaber, så kan deltagerne på Bæredygtigt Landbrugs stormøde på Bygholm Landbrugsskole se frem til en eftermiddag, hvor indlægsholdere i jordhøjde vil fortælle om, hvordan politik og virkelighed er trukket længere og længere fra hinanden.

Klik her for at hent programmet for stormødet som pdf

Har ikke tid til at vente

 Peter Rosendal 300

Det vigtigste deltagerne skal tage med sig hjem fra stormødet i Horsens er ifølge Peter Rosendal, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, at landmændene selv skal tage initiativ og vise ansvar i forbindelse anvendelsen af kvælstof på markerne, og derfor vil der blive sat fokus på, hvordan Bæredygtigt Landbrugs forslag til en ny regulering baseret på målinger i vandmiljøet skal føres ud i virkeligheden.

”Vi har ikke tid til at vente flere på at fine forskere finder ud af, hvad enhver landmand allerede ved i dag, nemlig at jorden og planterne udviser en katastrofal mangel på kvælstof. Derfor kan landmænd på stormødet lære, hvordan de selv kan sætte målere på drænvandet, så de hver især kan bevise over for myndighederne og omverdenen, at en øget tildeling af kvælstof ikke vil stille naturen ringere.”

Skal de danske slagteriarbejdspladser bevares, skal importen af soja-protein fra Sydamerika bremses og skal der igen dansk brød på hylderne hos købmanden, så kræver det, at afgrøderne i Danmark får tildelt mere kvælstof. Med den ny regulering af landbruget opfordrer Bæredygtigt Landbrug til at benytte sig af ligevægtsprincippet, når der skal laves en ny gødningspolitik i Danmark.

Bygholm (IKKE top)

Ligevægtsprincippet udspringer af EU i Nitratdirektivet, og hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at ved at bruge princippet, der sikrer, at planterne sikres den mængde gødning de skal bruge for at vokse optimalt, og kombinerer det med målinger af kvælstoftilførslen i vandmiljøet, kan skabe et effektivt værktøj, der vil gøre det muligt at sikre både natur og landbrug de bedst mulige betingelser.

Peter Rosendal er sikker på, at deltagerne på de to møder i Østjylland den 30. oktober vil lærer meget af arrangementerne, men han mener dog, at der er to ting der taler for, at interesserede bør prioritere mødet på Landbrugsskolen i Horsens højest.

“Bæredygt Landbrug har et rigtig godt tilbud til dig: Tag til stormødet i Horsens, så får du et højere fagligt niveau til en meget lavere pris.”

Prisen for deltagelse på stormødet om kvælstof i Horsens er 100 kroner.
Øl, vand, kaffe og middag er inkluderet i prisen.

Arrangementet begynder klokken 13.00 og slutter klokken 19.30.

 

Bæredygtigt Landbrug indbyder til stormøde

På adressen:

Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens

Mødet finder sted torsdag den 30. oktober 2014 kl. 13.00-19.30

Ankomst og registrering/betaling fra kl. 12.30

 

Program for stormødet

12.30 – 13.00   Ankomst og registrering/betaling

13.00 – 13.45   Sådan regulerer vi kvælstof i Danmark ved Jakob Møgelvang, Naturerhverv

13.45 – 14.30   Sådan måler og regulerer de i Tyskland ved næstformand Peter Rosendal og bestyrelsesmedlem Jens Iversen                       

14.30 – 15.00   Den ny regulering. Derfor gør vi det ved formand Flemming Fuglede Jørgensen

15.00 – 15.30   Kaffe

15.30 – 16.00   Juraen i en ny regulering ved adm. Direktør Bjarne Nigaard

16.00 – 16.45   Fagligt oplæg; ligevægtsprincippet i hovedtræk ved faglig konsulent Vagn Lundsteen

16.45 – 17.45   Enkel nitratmåling, hvordan gør man? Oplæg ved Carsten Frederiksen, Sorbisense og Peter Mortensen, Eurofins

17.45 – 18.45   Kvælstof er beregnet forkert ved økonomiprofessor, Troels Troelsen, CBS

18.45 – 19.15   Debat og afrunding

19.15                 Middag

Entre: kr. 100,00 (kontakt ved indgang. Kvittering til regnskab udleveres)

Tilmelding: Navn og mobiltelefonnummer til info@baeredygtigtlandbrug.dk eller på telefon 3152 8805 – senest den 24. oktober 2014

Klik her for at hente programmet for stormødet som pdf

Med venlig hilsen og på gensyn 

Bjarne Nigaard

Adm. direktør

Scroll to Top