Vagn Lundsteen om politisk manipulation i ministeriet: Det samme gælder kvælstof

En tidligere ansat i Miljøministeriet mener, Miljøministeriet har begået statistisk fusk og bevist udeladt oplysninger om pesticidindhold i grundvandsovervågningen med det formål at sætte en ’grøn’ politisk dagsorden. Det er dog næppe kun sket i forhold til pesticider, mener Vagn Lundsteen, fagpolitisk konsulent i Bæredygtigt Landbrug. Han mener, det samme gør sig gældende på kvælstofområdet

Claus Hansen, cand. scient i biologi og tidligere sagsbehandler i Miljøministeriet gennem 31 år, retter i Maskinbladet.dk kritik af sin tidligere arbejdsplads, som han mener, har fordrejet fakta i forhold til pesticidindhold og -koncentration i grundvandsovervågningen. 

Ifølge Claus Hansen har Miljøministeriet ’bevidst fordrejet, vildledt og praktiseret statistisk fusk’ med resultaterne. Det er blandt andet sket i forbindelse med Miljøministeriets årlige undersøgelser af nedsivningen af pesticider i grundvandet, hvor myndighederne har undladt at medregne resultaterne af analyserne, hvis ikke de indeholder spor af pesticider, lyder én af beskyldningerne fra biologen.

En grøn dagsorden
Til maskinbladet.dk siger Claus Hansen, ’at det sker for at skræmme danskerne og derigennem sætte en “grøn” politisk dagsorden’.

”Der er jo ikke længere nogen, der fortæller den objektive sandhed til hverken politikere eller befolkning – noget som embedsværket ellers burde gøre. Og derfor er det jo nemt at vinde befolkningen for stramninger, som udelukkende er ideologiske. Og alle hopper gladelig med på den såkaldte “grønne linje”, ” udtaler Claus Hansen til Maskinbladet.dk og understreger at den bevidste vrangfremstilling af den faktuelle tilstand, har haft store konsekvenser for landbruget, der har fået begrænsede muligheder for anvendelse af bekæmpelsesmidler på et usagligt grundlag.

Det samme gælder kvælstof
Hos Bæredygtigt Landbrug mener fagpolitisk konsulent Vagn Lundsteen, at samme fordrejning af fakta gør sig gældende i forhold til kvælstof.

Vagn Lundsteen

”Desværre har vi gennem næsten tre årtier set, hvordan ministerier og embedsmænd uden sagligt grundlag har gennemført store reduktioner af kvælstof, der betyder at dansk landbrug i dag befinder sig på en katastrofekurs, hvad angår både kvalitet, økonomi og erhvervets overlevelse. Det er alvorligt, når man i et system som det danske lader en politisk dagsorden overtrumfe faglighed i den udstrækning, som her er tilfældet. Desværre er det præcis det samme, der sker med kvælstof; ved de LOOP-målestationer, hvor man måler for pesticider, måler man også for nitrat. Og der er det også sådan, at hvis man ikke finder nitrat, så figurerer målingen ikke i det samlede billede. Og på den måde manipulerer man med virkeligheden, ” lyder det samstemmende fra Vagn Lundsteen, inden han fortsætter:

”Det er dejligt, at det nu bliver synliggjort overfor politikerne, hvilken manipulation vores erhverv bliver udsat for. Og vi håber bare, at der er flere af Claus Hansens kollegaer, der har lyst at komme frem og berette om, hvordan virkeligheden i styrelser og ministerier konstrueres ud fra ideologi og politik fremfor faglighed. Vores erhverv har brug for, at historierne bliver fortalt.”

Link til maskinbladet.dk:
Tidligere ansat: Miljøministeriet vildleder og fusker med pesticid-statistik

Læs mere vandboringer og pesticider:
Ny status over lukkede vandboringer (fra januar 2014)

Læs også mere om det kommende samråd, hvor miljøminister Kirsten Brosbøl skal redegøre for anklagerne fra den tidligere ansatte
Miljøminister skal svare på beskyldninger om fusk

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top