Miljøministeren tager forbehold for vandplaner

Kravene i vandplanerne er kun proportionale ”…i udgangspunktet…” skriver Miljøministeren i et svar til Folketinget, og det svar får alle alarmklokker til at ringe hos Bæredygtigt Landbrug

Miljøministeren har på baggrund af et spørgsmål fra venstremanden Jacob Jensen nu svaret Folketinget, hvad hun mener om proportionaliteten i de krav, der er opsat i vandplanerne for henholdsvis landbrug og indsatsen i forhold til spildevand.

Svaret kommer som en overraskelse for Bæredygtigt Landbrugs adm. direktør Bjarne Nigaard, der også er jurist.

Bjarne i rapsmark (foto Kristian Brasen)

”Svaret får alle alarmklokker til at ringe hos en jurist”, siger Bjarne Nigaard efter at have læst svaret.

Klik her for at læse svaret fra ministeren til Folketinget

Ministeren har i svaret på spørgsmål S 362 til slut svaret, at “… i udgangspunktet mener jeg der er proportionalitet i kravene i første generations vandplanerne overfor hhv. landbrug og spildevand …”

”Hvorfor kun i udgangspunktet? Hvorfor ikke bare: “Der er proportionalitet i kravene…”, spørger Bjarne Nigaard. ”Det leder til spørgsmål om, hvornår i den efterfølgende proces dette udgangspunkt forlades, og dermed om hvor proportionaliteten forsvinder. For hvis ikke der er ændringer, ville man jo netop bare svare, at der er proportionalitet. Punktum.”

Bjarne Nigaard vil nu opfordre til, at det forbeholdne svar følges op med uddybende spørgsmål.

”Er det fx alle steder i landet på samme tid, eller menes der spredte steder i landet, der ikke har proportionalitet. Og hvordan er ministeren nået frem til proportionaliteten i sit udgangspunkt, til sammenligning med at denne så altså ikke med sikkerhed eksisterer længere fremme i processen. Det er virkelig essentielle spørgsmål”, mener Bjarne Nigaard.

Bjarne Nigaard understreger, at fortsat proportionalitet i alle tiltag er nødvendige juridiske forudsætninger for at vandplanerne er lovlige.

”Det tilsiger det såkaldte proportionalitetsprincip, en juridisk grundsætning, der sikrer, at man ikke laver tiltag der er for voldsomme eller unødvendige i forhold til det resultat man vil opnå.”

En stille tilståelse
Hos Bæredygtigt Landbrug ser man det usikre svar som en indikation af, at man internt i ministeriet tvivler på, at den danske implementering af vandplanerne er i strid med proportionalsprincippet.

”Både ministeren og hendes embedsværk, der har forfattet det underligt forbeholdne svar, kender selvfølgelig proportionalitetsprincippet. Derfor er det interessant, at de tager det her forbehold. Er det her en stille tilståelse fra ministeren af, at vandplanerne ikke holder? For så kan vi da lige så godt for alle parters skyld spare de mange ressourcer i de kommende klage- og retssager.”

Bæredygtigt Landbrug indgav den 26. oktober 2014 klage over de i oktober 2014 offentliggjorte vandplaner. Her har foreningen blandt andet anført, at kravene i vandplanerne er et brud på proportionalitetsprincippet. Klagen skal nu behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top