Nye vandplaner truer – BL fortsætter retssag

Den 16. december fremsætter miljøministeren vandområdeplanerne for perioden 2016-2021, men planerne kommer i modvind fra starten. Bæredygtigt Landbrug bebuder, at foreningen fortsætter sin vandplans-retssag mod staten, da man fortsat ikke mener at grundlaget for vandplanerne er i orden

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) præsenterer den 16. december Danmarks nye vandområdeplaner i København, men ude på landet, hvor vandplanerne frygtes at ramme landbruget hårdt, er man ikke tilfredse med det arbejde, der ligger til grund for indsatserne i planerne. 

”Vi er skeptiske overfor de såkaldte ’beregninger’ af behov for kvælstofreduktion, ligesom nogle af metoderne til kvælstofreduktion, fx forbud mod landbrugsdrift i visse områder, er at skyde gråspurve med kanoner – endda med løst krudt. Disse indsatser er både unødvendige og de virker ikke. De er med andre ord ikke proportionale, og derfor vil vi stille spørgsmålstegn ved, om de er lovlige,” lyder det fra adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, som fortsætter kritikken:

”I det hele taget er grundlaget for kvælstofberegningerne lige så tvivlsomme i denne omgang som tidligere. Jeg håber på, at den ’kattelem’ der åbnes for at justere på reduktionsbehovet i 2015, når man kender en ny regulering og dens grundlag, vil blive brugt. Ellers er der også her lagt op til juridisk tovtrækkeri, så længe det ikke er konkrete målinger, der danner grundlag for vurderingerne.”

Positivt med øget spildevandsindsats
Bjarne Nigaard ser også positive aspekter i de nye vandområdeplaner, hvor der nu kommer øget fokus på forureningen med spildevand. 

”Det er meget positivt, at ministeren har erkendt, at der er et oplagt behov for at gøre noget konkret overfor spildevandsoverløb og urenset spildevand. Det er glædeligt og klædeligt. Og et skridt i den rigtige retning, selvom hvert eneste overløb stadig er et overløb for meget,” lyder det fra Bjarne Nigaard. 

I 2010 præsenterede Miljøstyrelsen rapporten ’Forurenende stoffer fra overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder’, hvor det blev slået fast, at ti miljøskadelige stoffer fandtes i vandmiljøet over grænseværdierne som følge af udledninger fra renseanlæg og overløbsbygværker, og Bæredygtigt Landbrug ser nu frem til at der bliver gjort noget ved det enorme miljøproblem.

”Det er glædeligt, at kommunerne nu får økonomi til at identificere kilderne til miljøfremmede stoffer. For det må være oplagt for enhver, at udledning af forurenende stoffer skal standses,” siger Bjarne Nigaard. 

Fejltolkning fortsætter
Vandområdeplanerne indeholder ifølge Bæredygtigt Landbrug stadig mange fejl. Fx ser det fortsat ikke ud til, at der er kommet styr på, hvordan Danmark skal klassificere vandløb og vandoplande. 

”Når det gælder udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne er Danmark stadig alt for ambitiøse, og det er til stor skade for dem, der skal justere deres drift efter unødvendige krav, eller de, der rammes af forsumpning og oversvømmelser, på grund af fejltolkninger af formålene i vandrammedirektivet.

Jeg stoler ikke på, at grundlaget for indsatserne og beregningerne er korrekte, og derfor er hele grundlaget for planerne også fejlagtigt. Hvis ikke det bliver korrigeret, kan landbruget ikke stå inde for planerne,” lyder det fra Bjarne Nigaard. 

Bæredygtigt Landbrug har i 2012 stævnet den danske stat fordi man er uenig i de principper, som Danmark benytter til at udarbejde vandplaner efter. Da staten ikke har ændret på disse principper med de nye vandområdeplaner, vil Bæredygtigt Landbrug fortsat satse fuldt og helt på at gennemføre retssagen, som aktuel ligger ved landsretten.

Så forskelligt tolkes direktivet i Danmark og Tyskland

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top