KO-reglerne for 2015 er rettet til – men ikke nok

Så blev de nye kryds-overensstemmelsesregler for 2015 endelig præsenteret, og den nye pakke sælges af NaturErhvervstyrelsen som en administrativ lettelse. Hos Bæredygtigt Landbrug mener chefjurist Nikolaj Sculz dog, at det fortsat ikke er godtgjort, i hvilket omfang reglerne faktisk hviler på fejlimplementering.

Der er sket enkelte ændringer til det bedre, men ifølge Bæredygtigt Landbrug er de danske KO-regler fortsat en overimplementering af reglerne fra EU. Herudover er selve forvaltningen, dvs. kontrollen og sanktionen, ifølge Bæredygtigt Landbrug fortsat et brud på grundlæggende forvaltningsprincipper. Derfor siger chefjuristen, at Bæredygtigt Landbrug vil fastholde et massivt pres for at landmændene kan få en fair og ensartet behandling i forbindelse med KO-reglerne.

”Vi kæmper til stadighed mod den måde KO-systemet forvaltes på. Det er ikke rimeligt, at landbrugsstøtte i mange tilfælde uden saglig grund fjernes fra overraskede og intetanende danske landmænd. NaturErhvervstyrelsen har lyttet lidt til BLs høringssvar, men vi er slet ikke i mål,” siger chefjurist i Bæredygtigt Landbrug Nikolaj Schulz.

NAER har lyttet (lidt) til Bæredygtigt landbrug
NAER har været opmærksom på nogle af de punkter, Bæredygtigt Landbrug har haft med i foreningens høringssvar. Blandt andet står der nu i vejledningen, at landmanden ikke skal medvirke til ”opklaringen” af sin egen sag. Det betyder altså, at danske landmænd ikke skal medvirke til at opklare de ”forbrydelser”, kontrollen og NaturErhvervstyrelsen mener har fundet sted.

NAER har også medgivet Bæredygtigt Landbrug, at det ulovlige point-system, som fremover er en såkaldt instruks og ikke en vejledning, skal være offentlig. Nikolaj Schulz tvivler på, at denne ændring er et fremskridt.

”Det er helt uklart, hvad NAER forestiller sig er forskellen, andet end, at deres vejledning er vokset så enormt, at de føler trang til at udskille den for overblikkets skyld. Det point-system skal naturligvis begraves. Jeg har ikke set en eneste KO-afgørelse, hvor der foretaget en faglig konkret vurdering af en KO-overtrædelse på trods af, at NAER siger det modsatte,” siger Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrug henviste i 2014 til en EU-Dom, hvor en hollandsk landmand havde ladet maskinstationen varetage noget af markdriften, og i denne sag sagde EU-Domstolen, at landmanden ikke ifalder ansvar for tredjemands handlinger, i det omfang tredjemand er instrueret korrekt.

Dommen betød i al enkelthed, at landmanden ikke kunne trækkes i KO-støtte, da landmanden eller dennes ansatte ikke havde begået forseelsen, selv om det skete på hans ejendom. Dette fremgår nu af vejledningen, men meget forvansket, og ifølge Nikolaj Sculz burde det direkte fremgå af bekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen fik Bæredygtigt Landbrug med sit høringssvar også fjernet endnu en politiserende regelgentagelse. Reglen gik ud på, at landbrugeren skulle giver NAER den fornødne bistand i forbindelse med kontrolbesøget og anvise, hvor landmandens arealer er beliggende. Reglen er nu fjernet, og indgår ikke i den endelige bekendtgørelse, og det er en sejr for landbrugets retsfølelse, lyder det fra chefjuristen.

”Reglen var potentielt i strid med princippet mod selvinkriminering, og er politiserende i en helt urimelig grad.  Det er som om, at landmandens ejendom er NAERs forkontor. Slutteligt så er beliggenheden af danske landbrugsarealer noget af det mest veldokumenterede, men jeg forstår da godt, hvis NAER ikke selv kan finde rundt i deres egne kortværk, men det er altså deres eget problem,” lyder det fra Nikolaj Scjulz.

Uafklarede forhold
Ifølge chefjuristen er der fortsat flere uafklarede forhold i regelsættet, og Bæredygtigt Landbrug har derfor stillet en mængde spørgsmål til NAER, så reglerne kan blive forbedret.

”Der er afviklet en masse KO-regler og kommet en ny. Vi har indgående bedt om begrundelse for hver enkelt fjernelse og tilføjelse. Hvis der er tale om ulovlige regler, så vil vi have det opklaret, så danske landmænd får deres retsmæssige støtte tilbage.”

Et af de spørgsmål, chefjuristen fortsat mangler svar på, er hvilken hjemmel NAER har til at tilbageholde al støtte, når kontrollen har fundet misforhold på blot en lille del af arealet, hvilket kun ville betyde noget for en brøkdel af den samlede støtte.

”Er der et tilstrækkeligt retsgrundlag til at tilbageholde al støtte, når KO-sagen er af lille betydning? Det virker helt urimeligt, at NAER på nærmest ubestemt tid i det pågældende år kan afholde landmanden for at få de støttekroner, han har krav på,” siger Nikolaj Schulz, der dog også ser lyspunkter i regelsættet, hvor der blandt andet er lagt op til, at en lodsejer kan modtage en løftet pegefinger i stedet for altid at få frataget støtten med det samme.

”Der er opfundet et varslingssystem. Det virker som om, at hensigten er en løftet pegefinger til landmanden frem for KO-træk. Det ville være en kærkommen nyskabelse, men hvornår det finder anvendelse er desværre helt uklart,” lyder det fra chefjuristen, som med de præsenterede ændringer af reglerne nu ser frem til at der bliver ryddet endnu mere op i det KO-system, hvor sprækkerne nu er begyndt at vise sig. 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top