Peter Rosendal: Vi skal ikke samarbejde med nogen, der ikke vil os det godt

Peter Rosendal mener landbruget vil blive taget meget mere seriøst i et ministerium, der fokuserer på vækst og arbejdspladser frem for økologiske kantineordninger og nationalretter

Vinteren slipper snart sit tag i Danmark, og imens jordtemperaturen stiger grad for grad, så glæder de danske landmænd sig til igen at kunne køre i marken, så jorden kan komme under kærlig behandling og vinterafgrøderne kan få den gødning, de har behov for.

Som man gøder, så høster man, siger man i landbruget, men selvom fagkundskaben i landbruget sammen med Folketingets blå partier er nået frem til, at den danske jord udpines på grund af mangel på gødning, så må landmændene igen se frem til en dyrkningssæson, hvor græsset og alle øvrige afgrøder er grønnere på den anden side af grænserne i Sverige, Tyskland, Polen og England.

Regeringen har trodset fagkundskaben i landbruget, og har varslet yderligere restriktioner i forbindelse med brugen af gødning. Imens kører 4.000 medlemmer af Bæredygtigt Landbrug en retssag mod staten ved Vestre Landsret, hvor retten skal tage stilling til, om det er lovligt at danske landmænd begrænses i brugen af gødning.

Næstformand Peter Rosendal mener at vigtige beslutninger for Danmarks største eksporterhverv gang på gang tages hen over hovedet på landbrugets organisationer. Ofte oplever han endda, at politikernes ageren er i direkte strid med landbrugets behov og naturlovene. Planterne har eksempelvis brug for kvælstof for at vokse, men det basale behov ser fødevareministeren og miljøministeren fuldstændig bort fra, påpeger Peter Rosendal. Han opfordrer til, at landbrugets organisationer er påpasselige med at indlade sig i forhandlinger med folk, der har til hensigt at udpine jorden og afvikle dansk landbrug.

”Landbruget bliver taget til indtægt, når Videncentret (SEGES.red) går med i nogle tvivlsomme undersøgelser og projekter, hvor man ikke ser på om det grundlæggende er i orden. Altså, man skal være opmærksomme på, om den forskning vi er med til at understøtte, overhovedet gavner og udvikler landbruget, ” siger Peter Rosendal, og opfordrer til, at eksempelvis Landbrug & Fødevarer ikke slæber Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med i alle mulige udlande, men at man i stedet inviterer Erhvervs- og Vækstministeren, hvis ministerium har fokus på udvikling frem for afvikling.

”Vi skal ikke samarbejde med nogen, der ikke vil os det godt, ” lyder det kortfattet fra Peter Rosendal før han uddyber sit synspunkt om ikke at stige om bord på det løbske tog, som han anser fødevareministerens politiske ageren på landbrugsområdet for at være.

”Jeg mener, man skal lade være med at tale med mennesker, som ikke har fagligt niveau til at gå ind i en sag. Og slet ikke forhandle med dem, når de decideret modarbejder landbruget, når de egentlig burde være ansat til at varetage din sag. Vi skal tage afstand fra deres udtalelser og for deres virke. Og der mener jeg også, at man fysisk skal lade være med at mødes med dem. Når de er så fjendske over for det, at vi er her; for at landbruget eksisterer i Danmark. ”

Økologer afhængige af konventionel gødning

Grisestald

Både konventionelle landmænd og økologer har brug for gødning i landbrugsproduktionen, men forbuddet mod kunstgødning hos økologerne gør det nødvendigt med store tilførsler af dyregødning, men der er langt fra nok økologisk møg, ajle og gylle til at planternes behov kan blive dækket, og derfor har man fra politisk hold tilladt brugen af konventionel gødning på økologisk jord.

Når konventionel gylle fra et biogasanlæg eksempelvis køres ud på en økologisk mark, ændres det til at være økologisk med et pennestrøg, og når økologen skal gøde markerne, må en tredjedel af gødningen være fra ikke økologiske dyr. Også på §3 arealerne, som regeringen med støtte fra Enhedslisten og SF vil udrulle fra 2017, bliver det lovligt at benytte konventionelt gylle på de økologiske §3 arealer, men ikke på de konventionelle. En vanvittig forskelsbehandling, der ifølge Peter Rosendal slet ikke er fagligt belæg for.

Uden den konventionelle gødning ville økologisk produktion, som vi kender den, ifølge næstformanden være urentabel, og derfor mener han, at miljø og fødevareministeren skal afføre sig de ideologiske briller.

”Alle med en smule indsigt i tingene, kan jo se, at hvis man skal være 100 procent økologiske i Danmark – det kan jo ikke lade sig gøre. Så er der jo ikke nogen konventionelle landmænd, der kan forære økologerne gødning, så planterne har noget at vokse af. Man må jo huske på, at der ikke findes en eneste økologisk bedrift, der ikke har tilladelse til modtage gødning fra en konventionel landmand. Og hvis ikke de modtager gødningen, så overlever de jo nok ikke, ” siger Peter Rosendal med henvisning til, at et sædskifte med kløver og bælgplanter ikke alene kan tilføre nok kvælstof til planterne, hvis der skal være et godt udbytte.

Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl 19 marts 2014

Nedlæg fødevareministeriet
Peter Rosendal har ikke meget respekt for det arbejde, der udføres i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og madens minister, som Dan Jørgensen kalder sig selv, har gjort sig selv overflødig i forhold til at håndtere landbrugets forhold, lyder det fra næstformanden.

”Fødevareministeriet kunne sagtens nedlægges og lægges over i Erhvervs- og Vækstministeriet. Og det, der drejer sig om fødevarer, det kan man jo kalde forbrugerministeriet. Man har allerede lagt håndteringen af miljøkemiske farlige stoffer over i forbrugerrådet fra miljøstyrelsen, så kan man vel også ligge fødevarekontrollen over i et forbrugerråd, ” siger Peter Rosendal og fortsætter:

”Der er jo alligevel ikke nogen, der decideret taler vores sag i fødevareministeriet. Vi vil jo som erhverv have det meget bedre i Erhvervs- og Vækstministeriet. Ikke fordi vi nødvendigvis skal have det bedre, men vi vil blive taget meget mere seriøst i et ministerium, der fokuserer på vækst og arbejdspladser frem for økologiske kantineordninger og nationalretter. ”

”En minister, som på forhånd har en holdning til, at vi ikke skal være her, og kun arbejder for økologien, kun anerkender en produktionsform, der står for blot én procent af dansk landbrugs eksport, den minister kan jeg ikke bruge til noget som helst. Jeg vil gerne have en minister, der også taler den sag, jeg står for. ”

Fra talerstolen i Folketingen har Dan Jørgensen fortalt, at det går ud over dyrevelfærden, hvis man hæver kvælstofnormen på markerne. Et postulat Peter Rosendal mener udstiller ministerens ideologiske korstog.

”Dan Jørgensen har en forudindtaget holdning til, at mere gødning på marken vil reducere afstandskrav til dyr – men de to regler har på ingen måde sammenhæng. Men ene og alene for at køre en populistisk front, så går han ind og prøver at få folk til at tro det; det er ikke en minister værdigt. Derfor mener jeg klart, at vi skal over i et ministerium, der tager udgangspunkt i, hvad erhvervet kan præstere både på det miljø-mæssige, men også hvad erhvervet kan præstere økonomisk og velfærdsmæssigt for hele samfundet. ”

Modgang giver kampgejst
Den 26. februar afholder Bæredygtigt Landbrug sin femte generalforsamling siden stiftelsen i 2010, og på trods af landbrugets massive problemer, så lover Peter Rosendal deltagerne på Dalum Landbrugsskole i Odense, at man vil opleve en forening af stolte landmænd med mod på fremtiden. 

”Du ser absolut ikke nogen knægtet forening. Modgangen gør blot at vores kampgejst stiger. Jeg vil sige, at jo mere ministrene og embedsmændene træder på os, jo større bliver vores kampgejst, og vores sammenhæng i erhvervet bliver bedre og bedre. For vi ved, at vi har ret. Målet er at blive behandlet retfærdigt; Målet er at blive behandlet på lige fod med andre borgere i EU, ” slutter Peter Rosendal.

Læs mere: Indkaldelse til generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug den 26. februar 2015 i Odense

Scroll to Top