Randzonekort bliver nu bindende i forhold til EU-ansøgningen

NaturErhverstyrelsen har den 1. februar åbnet for ny ansøgningsrunde til grundbetaling frem til d. 21. april. Som noget nyt er indhegningen i kortprogrammet IMK det bindende for ansøgningen. Det vil sige, at arealet man søger på, kan ikke længere indtastes som et tal, men bliver nu udregnet på baggrund af det indtegnede areal.

Af Jørgen Evald Jensen, fagpolitisk rådgiver

Proceduren gælder også for randzoner. Der, hvor den ansøgte indtegning overlapper med NaturErhvervstyrelsens randzonekort udregner systemet automatisk randzoner, og det indføres i ansøgningen uden mulighed for at rette arealet til, og uden mulighed for at afvise randzonerne. 

Det betyder, at den vejledende udpegning nu pludselig bliver bindende i forhold til det, der sendes ind, da der ikke kan ændres i ansøgningen. Det eneste man har mulighed for at foreslå ændringer til, er forkerte markblokgrænser, og dette kun i en meget begrænset periode. 

Landmanden kan dermed ikke afgive korrekte informationer omkring randzonerne, og bliver derfor tvunget til digitalt at underskrive en ukorrekt ansøgning. Samtidig udregner ansøgningsprogrammet et forkert MFO (Miljø Fokus Areal) på 1,5 *randzonearealet, og udregningen for anlagte MFO arealer i ansøgningen bliver dermed også forkerte. 

Den nye praksis skaber især problemer for de landmænd, som ikke har anlagt randzoner alle de steder, hvor de fejlbehæftede kort foreskriver, der skal være randzoner. NaturErhvervstyrelsens  arrogante svar på denne problemstilling er blot, at så må man selv udregne sit MFO areal manuelt, og selv sikre at man har de min. 5 procent areal via alternative løsninger som brak eller blandingsefterafgrøder. 

Harmoniarealet og gødningskvoten
I de tilfælde hvor man indsender et specificeret gødnings og efterafgrødeskema med udfyldelse af skemaet med enkeltmarker, bliver harmoniarealer og gødningskvoten ligeledes forkert udregnet. Her vil de forkerte randzoner blive fratrukket harmoniarealet, ligesom det også vil blive fratrukket gødningskvoten. 

NaturErhvervstyrelsen vil tidligst tilrette randzonekortene forud for 2016 ansøgningen, og kun på baggrund af indstilling fra kommunerne. Det er helt og aldeles uacceptabelt, og ligeledes i strid med god forvaltningsskik, at man tvinger ansøgere til at afgive urigtige oplysninger. 

Kortene har masser af fejl
Vi har masser af eksempler på alvorlige fejl i NaturErhvervstyrelsens randzonekort, hvor rørlagte grøfter og vandløb, ikke eksisterende vandløb og så videre fremstår som udpeget med randzoner. 

Laver man et vedhæftet notat, hvor man fraskriver sig dette i ansøgningen, risikerer man en forsinkelse i udbetalinger, da en sådan ansøgning kræver ekstra sagsbehandling, hvilket vi derfor ikke kan anbefale. 

Randzoner pløjes 8 april Asger Møller Madsen

Scroll to Top