Tilbage i plus

Bæredygtigt Landbrug kan til generalforsamlingen den 26. februar præsentere sine 4.064 medlemmer for et overskud på tæt ved 4. millioner kroner. Læs hvorfor underskud er blevet vendt til overskud i foreningen, og hent selv årsregnskabet via linket nederst i teksten.

Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Bæredygtigt Landbrug har desværre i nogle år haft svært ved at få sin økonomi til at nå helt sammen. Belastningen fra bl.a. omkostninger til retssagerne har trukket store veksler. Over årene siden foreningens opstart i 2010 er det desværre blevet til en negativ egenkapital på baggrund af underskud i flere årsregnskaber.

Det er naturligvis ikke holdbart i længden, og faktisk har det været min opfattelse, at der var behov for at foreningens økonomi blev væsentligt forbedret.

Derfor har vi i 2014 haft en bundet opgave i forhold til at få foreningens drift gennemført på ordentlig og redelig vis, mens vi samtidig har skullet indføre så effektive rutiner og arbejdsgange, at vi igen kan få hovedet økonomisk oven vande.

Jeg er derfor glad for at kunne meddele, at opgaven nu er løst.

Underskud vendt til overskud
I 2014 opnåede Bæredygtigt Landbrug et overskud på sit årsregnskab på lige under 4 millioner kroner. Det betyder, at den hidtidige negative egenkapital på 3,2 millioner kroner nu er væk, og foreningen har nu i stedet en beskeden, positiv egenkapital.

Der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind på sådan et resultat, men lad mig kort nævne nogle af de væsentligste.

På indtægtssiden har vi fastholdt et flot antal kontingentbetalende medlemmer, og faktisk er vi netop nu lidt flere, end vi var på samme tidspunkt sidste år. I skrivende stund er vi 4.064 medlemmer, og vi oplever heldigvis en del indmeldelser for tiden, så tallet er stigende, selvom også en del af vore gode, trofaste medlemmer i de seneste måneder har måttet give op i erhvervet, og derfor ikke længere er medlemmer.

Jeg er hvert og et af jer gode, loyale medlemmer meget taknemmelige for det uundværlige bidrag, kontingentkronerne er for vores arbejde.

Jeg er også meget beæret over, og ydmyg omkring, de rigtig mange donationer, store som små, der hen over året også har været med til at give et redeligt resultat. Alle de medlemmer, der i en ellers trængt tid, finder mulighed for at sende et bidrag til vores fortsatte arbejde, skylder vi en kæmpe tak.

Endvidere har vi ansøgt og opnået retshjælpsdækning fra fire større forsikringsselskaber. Her er det vigtigt at erindre, at det fortsat slet ikke står mål med de allerede afholdte og tankevækkende store udgifter på retssagerne siden 2012. Disse udgifter har passeret 10 millioner kroner for længst.

På udgiftssiden har vi set på at gøre særligt omkostningerne ved retssagerne mere styrbare, og har således kunnet reducere disse i forhold til det budgetterede og i forhold til tidligere år. Samtidig har vi opnået en reel driftsbesparelse i forhold til budgettet, bl.a. ved at justere bemanding og lønudgifter på kontoret.

Et tilfredsstillende resultat
Opgaverne for de ansatte er til stadighed de samme, som de hele tiden har været. Det vil sige, at vi bruger alle vore timer på at formidle foreningens budskaber og hjælpe medlemmer med juridiske og faglige spørgsmål, ligesom vi dagligt henvender os til styrelser, ministerier og politikere for enten at bede dem uddybe de mærkelige idéer de har fået, få aktindsigt i de ting vi mener er klart fejlagtige, eller for at forklare dem hvordan de burde ændre lovgivningen.

Det er klart, at et skærpet fokus på lønudgifter kan betyde noget for effektivitet og kvalitet, men det er min overordnede vurdering, at vi fortsat opnår gode resultater i forhold til det antal mennesker, vi har at gøre med. Vi er i alt syv fastansatte på kontoret lige nu, og vi er i færd med at opnormere på journalistsiden, hvor vi arbejder på at finde en værdig afløser for Tina Krarup, der stoppede i foreningen i januar.

Der har også været behov for at afholde ekstraordinære enkeltstående udgifter, bl.a. i forbindelse med sekretariatets flytning før jul.

Alt i alt vil jeg tillade mig at kalde resultatet for tilfredsstillende, særligt fordi opretningen af egenkapitalen sender et troværdigt signal udadtil. Det gør os i stand til at fortsætte arbejdet på fuld kraft med vores retssager, men også med den øvrige virksomhed.

Retssagerne er en løbende belastning
Det er klart, at retssagerne mod staten hver især udgør en løbende økonomisk belastning, ligesom de også er en potentiel engangsomkostning, hvis det skulle ske, at vi ikke får fuldstændigt medhold, og derfor måske skal afholde sagsomkostninger. Fortsat fokus på disse omkostninger, og på at opbygge en ’buffer’ i form af en egenkapital, der kan sikre fortsat drift, står derfor stadig højt på vores dagsorden for 2015.

Regnskabet vil selvfølgelig blive gennemgået på generalforsamlingen i næste uge. Både så de medlemmer, der deltager, kan forberede sig, og så de, der ikke møder op på Dalum Landbrugsskole i Odense den 26. februar selv kan gennemgå regnskabet hvis de har lyst, kan du hente regnskabet via linket herunder:

Link til Bæredygtigt Landbrugs regnskab for 2014

Er du tilmeldt generalforsamlingen 26. februar?  

Se hvordan du bliver tilmeldt ved at klikke her – du kan stadig nå det

Scroll to Top