Landbruget holder Danmarks økonomi i gang

Bæredygtigt Landbrug har bedt associate professor ved Copenhagen Business School Troels Troelsen om at undersøge, hvor stor betydning landbruget har for den danske nationaløkonomi. Undersøgelsen viser, at landbruget har en væsentlig andel i overskuddet på den danske handelsbalance.

goedning

Danske landmænd kan godt ranke ryggen, for tal fra 2013 viser, at landbruget herhjemme bidrager med en meget stor del af det overskud, der er på den danske handelsbalance. Faktisk udgør landbrugets handelsoverskud hele 66 milliarder ud af den samlede danske handelsbalance på 70 milliarder.

Danmarks eksport i 2013:                                          +618 milliarder

Danmarks import i 2013:                                             -548 milliarder

Samlet handelsoverskud i 2013:                                   70 milliarder

 

Landbrugets eksport i 2013:                                     +156 milliarder

Landbrugets import i 2013:                                          -90 milliarder

Landbrugets handelsoverskud i 2013:                        66 milliarder

 

  

 

 

 

 

 

Tallene er en glædelig nyhed for Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen.

”Jeg læser oftere og oftere udtalelser om, at vi lige så godt kan undvære landbruget, fordi landbruget udelukkende lever på støtte. Denne opgørelse viser med al tydelighed, at det ikke er rigtigt,” siger han.

Bedre rammevilkår er en nødvendighed

Selv om landbrugets handelsbalanceoverskud er stort, er der stadig udfordringer i erhvervet, som skal løses. Danske landmænd har gennem mere end 20 år opbygget en gæld på mere end 350 milliarder kroner som følge af dårlige rammevilkår.

”Erhvervet er nu så presset, at 25 procent ikke alene er insolvente, men også har negativ indtjening. Erhvervet er havnet i denne forfærdelige situation, fordi de danske miljøregler, der i øvrigt kun har en yderst begrænset miljømæssig værdi, forringer rammevilkårene for produktionen,” siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Landbrugets betydning i udkanten af Danmark er stor, og dét er vigtigt at værne om, mener han. Landbruget skaber tryghed i landkommunerne, som ellers ville opleve fraflytning af deres bedste skatteborgere og ikke mindst de unge, som skal tegne kommunernes fremtid.

”Vi landmænd skaber grundlaget for blandt andet skoler, veje og supersygehuse. Giv nu os danske landmænd rammevilkår som i vores nabolande – så skal vi nok stå på mål for vores gæld, og så skal vi nok skabe positivitet og vækst i det såkaldte Udkantsdanmark,” siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Opgørelsen ovenover er blandt andet baseret på tal fra følgende rapporter:

Markedsblik – eksportmarkederne 2013-2014

Fakta om Erhvervet 2014 – Fremtidens Fødevareklynge er dansk

 Af Cecilie Christensen, cc@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Scroll to Top