Stor usikkerhed i retentionskortet

Med en gennemsnitlig usikkerhed på 21 procent mener fagpolitisk rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, at det er uanstændigt at benytte det nye retentionskort til regulering af landbrugsdriften. Han frygter, at det snart vil være slut med landbrugsdriften i områder, der udpeget til at have en begrænset retentionseffekt

Landmændenes egne målinger viser at der er styr på kvælstofudvaskningen, og den netop udkomne NOVANA-rapport, der hvert år kortlægger vandmiljøets tilstand i Danmark, giver også et billede af, at der er styr på udvaskningen af kvælstof fra landbruget.

I forbindelse med præsentationen af NOVANA-rapporten fremviste Gitte Blicher-Mathiesen fra Aarhus Universitet, at man fra starten af halvfemserne og frem til 2003 oplevede et fald i kvælstofudvaskningen på 43 procent, men at der siden 2003 ikke har været en signifikant udvikling i udvaskningstallet.

Selv om der altså ikke er sket en signifikant udvikling i kvælstofudvaskningen igennem ti år, så har en række forskningsinstitutioner med GEUS i spidsen siden 2013 brugt millioner af kroner på at udfærdige et modelkort for hvor god jorden og de danske vandløb er til at tilbageholde kvælstof.

Et arbejde, der blev præsenteret af GEUS den 6. marts, og et arbejde foreningen Bæredygtigt Landbrug frygter kan betyde at det er slut med landbrugsdrift i de områder, som kortet udpeger til at være dårligst til at tilbageholde kvælstof fra de danske fjorde.

 Loop3

Åbenlyse fejlberegninger
Jørgen Evald Jensen, fagpolitisk rådgiver i Bæredygtigt Landbrug har skimmet de tre delrapporter, der samlet set danner baggrund for retentionskortet igennem, og han er meget overrasket over at se, hvordan myndighederne pludselig har vendt op og ned på, hvilke områder der er følsomme over for kvælstof, og hvilke der rent faktisk er gode til at tilbageholde kvælstof fra vandmiljøet.

”De nye retentionskort er i mange områder fuldstændig anderledes end det tidligere anvendte. Man kan faktisk sige total modsat. Der, hvor der i de tidligere kort var stor sårbarhed, er der nu pludselig meget lille sårbarhed og omvendt, ” siger Jørgen Evald Jensen, som finder det skræmmende, når man nu i årevis har benyttet sig af de tidligere modelberegninger, som myndighederne nu altså ikke længere mener er retvisende.

”Man skal huske, at de tidligere kort ikke bare har ligget ubrugt, men at de i særdeleshed er blevet brugt i forbindelse med husdyrgodkendelser i de sidste mange år som baggrund for nitratklassekortene.  Det vil sige, at rigtig mange bedrifter er blevet pålagt ekstra restriktioner på baggrund af nu åbenlyse fejlberegninger, ” lyder det fra Jørgen Evald Jensen, som fortsætter kritikken.

”Troværdigheden i det her arbejde er simpelthen ikke tilstede. ”

Jørgen Evald Jensen slår fast, at man hos Bæredygtigt Landbrug står fast på, at så længe mere end 50 procent af det, man laver er beregnet, og når det i øvrigt sker ved brug af de samme fejlbehæftede modeller som man har brugt til de nu skrottede kort, kan det her ikke bruges i forbindelse med reguleringen af fremtidens landbrug i Danmark.

”Man har selv beskrevet, at der i gennemsnit nok er en gennemsnitlig usikkerhed på 21 procent. Det betyder jo, at et udpeget areal, der på kortet har en retention på 50 procent ligeså godt reelt kan have en retention på 29 procent som på 71 procent. Det kan man ikke regulerer efter. Det er uanstændigt, ” lyder det fra Jørgen Evald Jensen, og han frygter, at det sjuskede arbejde kan ende med, at landbrugsfamilier i de lyseste områder på kortet mister alt.

Så snart pengeverdenen får øjnene op for, at der ikke længere kan drives et effektivt landbrug på jorden vil det ikke kun betyde, at mængden og kvaliteten af afgrøderne vil falde markant, det vil også betyde et drastisk fald i jordpriserne, og Jørgen Evald Jensen forudser at hele regioner står til at miste indtjening og arbejdspladser på den bekostning.

”Bare offentliggørelsen er jo voldsom betænkelig, idet der øjeblikkelig er nogen, der med rette kan spørge sig selv, om landbrugsdrift nu er delvis slut i de områder, der er udpeget med ringe retention. Et godt eksempel på det er jo store dele af Himmerland, ” siger Jørgen Evald Jensen, som gerne vil appellere til politikerne om klart og tydeligt at fortælle de berørte landområder, hvad det er man vil med de nye retentionskort. For som situationen er lige nu, står rigtig mange landbrugsfamilier uden en fornemmelse af, om de har en fremtid på gården.

”Vi må bede de offentlige ansvarlige myndigheder, der har bestilt denne opgave af GEUS, om at fortælle befolkningen, og specielt de berørte landmænd, hvad man vil med disse retentionskort. Bæredygtigt Landbrug kræver fortsat, at alle fremtidige reguleringer laves på baggrund af målinger. Vi kan ikke accepterer at bedrifter hen over natten gøres værdiløse på baggrund af værdiløse modelberegninger. ”

Klik her for at hente rapporterne på GEUS hjemmeside: National kvælstofmodel

Klik her for at hente hele NOVANA: NOVANA

Se retentionskortet herunder:

Retentionskort 2015

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top