Kristian Pihl Lorentzen: Vi kan ikke undvære landbruget

Den 19. maj begynder en meget vigtig sag ved Vestre Landsret i Viborg. En sag, der handler om de danske gødningsregler, og som har stor betydning for fremtidens rammevilkår i dansk landbrug. Og vilkårene skal ganske enkelt være bedre for danske landmænd, det mener de fire politikere, der skal tale til de fremmødte i Viborg

bo-ritterbusch

På traktorpladsen nær retten vil politikere fra Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti give deres bud på, hvad de vil arbejde for i forhold til landbruget, hvis der kommer en ny blå regering. 

Der er bred enighed om, at der skal helt nye vilkår til, for at dansk landbrug kan udvikle sig og være bæredygtigt, og meldingen er meget klar fra Venstres Kristian Pihl Lorentzen. 

“Det er en ny start for landbruget, der kommer nu. Vi skal sadle fuldstændig om, når det gælder dansk landbrugspolitik. Vi er nødt til at sikre nogle rammevilkår, så landmændene kan begynde at tjene penge.” 

Gødningslovgivningen skal ændres
Hvad angår omdrejningspunktet for retssagen i Viborg, nemlig gødningslovgivningen, er holdningerne ikke til at tage fejl af hos alle tre partier. Den skal ændres, så vi igen kan få afgrøder af bedste kvalitet på de danske marker.

“Det er vores klare holdning, at man skal have lov til at gøde med det, som planterne spiser. Det er jo det glade vanvid, at der er hungersnød på markerne. Vores brødkorn og maltkorn er vel efterhånden tredje sortering, hvilket gør, at det næsten ikke kan bruges. Så derfor er der virkelig brug for at sadle om”, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Samme holdning har Erik Høgh-Sørensen, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

“Vi skal have sørget for, at proteinindholdet kommer tilbage i de danske afgrøder. Det vil sige, at den gødningssag, som kommer for retten nu, er ekstremt vigtig for dansk landbrugs konkurrenceevne. 

Lovgiverne mangler praktisk erfaring
Hos Liberal Alliance er folketingskandidat Bo Ritterbusch, der selv er landmand, heller ikke i tvivl om, at der er brug for ændringer nu og her, så landmændene kan fokusere på at drive deres gårde i stedet for at bruge tid på papirarbejde. 

“Vi har i Liberal Alliance fra starten sagt, at vi skal gøde efter ligevægtsprincippet, og så falder gødningslovgivningen til jorden, hvilket vil gøre det nemmere for landbruget.

De love, som bliver vedtaget, er sikkert lavet i en god mening, men ofte ender de med at have den modsatte virkning. Der mangler helt klart nogle mennesker, der har noget praktisk erfaring fra landbruget, når der bliver lavet lovgivning,” siger han.

For Venstre er landbruget hjerteblod, og Kristian Pihl Lorentzen er heller ikke i tvivl om erhvervets betydning for Danmark.

“Vi arbejder for landbruget, fordi Danmark har brug for landbrugserhvervet. Vi kan ikke undvære landbruget. Vores jord og evne til at få et godt udbytte af den er det, der har gjort Danmark til et rigt land. Det har vi som land nok lidt glemt, og det skal vi have frem igen.”

Foruden de nævnte i artiklen kommer også De Konservatives Henrik Dalgaard. Grundet sen tilmelding til arrangementet er han desværre ikke med i artiklen. 

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top