Lars Løkke skal se 600 landmænd i øjnene

Lars Løkke skal den 6. maj fortælle, hvad Venstre vil med dansk landbrug overfor mere end 600 syd og sønderjyske landmænd i Agerskovhallen. På grund af massiv opbakning er træfningen imellem Venstres formand og landmændene flyttet fra Agerskov Kro til Agerskovhallen

aggesen

Starttidspunktet for arrangementet er rykket frem til 18.30, oplyser Agerskovgruppen

Mandag morgen havde Agerskovgruppen modtaget henved 600 tilmeldinger til arrangementet i Agerskov, hvor Lars Løkke Rasmussen skal se de syd og sønderjyske landmænd i øjnene, og forklare, hvad det er Venstre vil med dansk landbrug, hvis han efter det kommende folketingsvalg kommer til at stå som leder af den danske regering.

Venstrelederen skal på Agerskovgruppens foranledning svare på syv specifikke spørgsmål, der skal gøre det klart for de fremmødte landmænd, om de ved, hvor de har Venstre efter valget til Folketinget.  

For Agerskovgruppen, der igennem flere år gang på gang har arrangeret store politiske og landbrugsfaglige møder i Agerskov, er det en fjer i hatten at få Lars Løkke Rasmussen til byen, lyder det fra Thorkild Fink, der sammen med Jens Peter Aggersen står bag det politiske stormøde.

”Vi synes, vi har været gode til at holde dialogen med politikerne, og vi prøver jo altid at behandle folk godt – og det vil vi også gøre med Lars Løkke, men vi synes det er utroligt vigtigt, at man kommer til at stå over for hinanden; at han også kommer til at stå over for en forsamling af syd og sønderjyske landmænd, og hvem der nu ellers vil komme af interesserede, så vi kan få stillet skarpt på de her udfordringer, der er. Men det er imponerende, at han har taget imod invitationen. Vi har forsøgt i en længere periode, og hvem der har hjulpet os med det kan vi ikke helt vide, men det er i hvert fald lykkedes, ” fortæller Thorkild Fink.

At det lige blev Lars Løkke Rasmussen, Agerskovgruppen har inviteret, er bestemt ingen tilfældighed, og Thorkild Fink ligger ikke skjul på, at han mener, at tiden er moden til at en ny regering overtager den politiske styring i Danmark. Og her ser han Venstres formand som en helt central person.

”Det er jo fordi, at vi godt vil høre, hvad det er for et bud, de (Venstre. red) har på landbrugets situation efter et forhåbentligt regeringsskifte. For vi synes, det går noget trægt med den nuværende regering; der er jo en del ting at rette op på. Og i den sammenhæng er vi rigtig glade for at Lars Løkke Rasmussen har taget imod invitationen til at komme og fortælle os lidt mere om de her 16 punkter, de har sat op. Men vi vil godt lige have ham til at kommentere på nogle ting yderligere. ”

Syv konkrete spørgsmål til Venstres formand
Med mere end 600 forhåndstilmeldinger til arrangementet i Agerskovhallen kan Lars Løkke Rasmussen forvente et engageret og medlevende publikum, og Agerskovgruppen mener det store fremmøde viser, at de syd og sønderjyske landmænd er klar til at der sker positive politiske forandringer på landbrugsområdet. Agerskovgruppen vil gerne have svar på, om Venstre vil følge den kurs, der er blevet udstukket af Finanstilsynet, eller om Lars Løkke Rasmussen tror på, at udvikling og ikke afvikling er vejen frem, hvis forholdene i landbruget skal forbedres.

Selv om der altså allerede på forhånd er stillet en række spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen, så opfordrer aftenens ordstyrer, Peter Kjær Knudsen, alligevel til, at der også stilles kritiske spørgsmål fra salen.

”Det kommer til at køre to timer ud i en køre, hvor Lars Løkke Rasmussen og Carls Holst kommer på, og så bliver der debat, ” fortæller Peter Kjær Knudsen om stormødet, der starter klokken 19.30 den 6. maj, men allerede klokken 18.30 kan man møde op og nyde et sønderjysk pølsebord.

Ordstyreren forventer, at der på mødet vil blive lagt yderligere pres på den borgerlige blok, især Venstre, for at få partiet til at arbejde for nogle ordentlige rammebetingelser for dansk landbrug. Og er man medlem af Bæredygtigt Landbrug, så mener Peter Kjær Knudsen også det er vigtigt at støtte op om Agerskovgruppens arbejde, og det gøres bedst ved at møde op i Agerskovhallen.

”Agerskovgruppen er jo medlemmer af Bæredygtigt Landbrug, som har gjort et kæmpe stort arbejde i Bæredygtigt Landbrug, så hvis man møder op, så møder man også op og støtter op om foreningens arbejde. Et stort fremmøde er også en manifestation af, at man er utilfreds med de betingelser, vi har i dansk landbrug, og at man er utilfreds med Landbrug & Fødevarers håndtering af landbrugspolitikken, og deres arbejde med at komme ud af den situation, vi befinder os i, ” siger Peter Kjær Knudsen

Landmænd ladt i stikken
Landbruget i det syd og sønderjyske oppebærer en stor del af arbejdsstyrken i regionen, og derfor fylder landbrugsklyngen meget i job-statistikkerne. Ifølge tal fra L&F udgør Fødevareklyngen mere end 11 pct. af den samlede beskæftigelse i udkantskommunerne, og i yderkommunerne udgør klyngen hele 15,6 pct. af den samlede beskæftigelse. Faktisk findes cirka 109.000 af de godt 169.000 beskæftigede i fødevareklyngen i udkantskommunerne, så det er et vigtigt erhverv i regionen, som Thorkild Fink mener politikerne på Christiansborg alt for længe har ladt i stikken.

”Det, der er sket, synes vi jo er, at de danske almindelige konventionelle landmænd, de er blevet ladt i stikken. Man får det ene tiltag efter det andet, der går imod, og det vi kan se nu her, er, at der er risiko for job og beskæftigelse vil falde væsentligt i den del af landet, som vi er i, og derfor synes vi det er godt, at de (politikerne. Red) har taget det op. For alt det her, der er gået galt, er jo startet for mange år siden – også i den borgerlige regerings tid – og også forud for den borgerlige regerings tid. Så det er jo en lang, lang, lang periode, hvor der bare er kommet regler, og regler og regler, så landmændene synes jo, at målet hele tiden flyttes foran dem – og mange er nu ved at give op, ” siger Thorkild Fink, som slutter af med en opfordring til at bakke op om arrangementet.

”Man skal møde op, for så har man chancen for at høre Lars Løkke med hans egne ord sige, hvad det er han vil med erhvervet. De (Venstre. red) siger jo, at de vil landbruget, og det tror vi også på, men vi tror, det er vigtigt at landmændene med egne ører kan høre fra hans mund, hvad det er, Venstre vil. For ét er, at de har 16 punkter, som der er enighed om i blå blok – og det er vi meget tilfredse med, men vi synes jo, der skal mere til. ”

Forud for stormødet i Agerskovhallen har Agerskovgruppen stillet fem spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen, som har været offentliggjort i lokale medier og landbrugsaviser, men der er sidenhen føjet endnu to spørgsmål til listen. De to spørgsmål omhandler realkreditinstitutternes stigning i bidragssatserne og Finanstilsynets julebrev, hvor der står, at bankerne skal nedskrive op til 25 procent af driftsaktiverne for landbrugsbedrifter, der vurderes at være under afvikling. Derudover må bankerne ikke tillægge værdien af andre bygninger, som eksempelvis maskinhuse, siloanlæg og korn- og halmlader, når landbrug under afvikling skal vurderes.

 

Spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen 

Den 6. maj klokken 19.30 har Agerskovgruppen inviteret Lars Løkke Rasmussen til Agerskov Kro for at fortælle de danske landmænd om landbruget ved hvor de har Venstre efter valget, hvis Venstres formand bliver statsminister. Helt konkret har Agerskovgruppen på forhånd stillet Lars Løkke Rasmussen syv spørgsmål:

  1. Vores konkurrenceevne i landbruget er væsentligt forringet på grund af politiske beslutninger, som har sat et helt erhverv og fødevaresektoren under pres. Hvordan vil en ny blå regering arbejde for, at vi får konkurrenceevnen forbedret?
  2.  Hvis du bliver statsminister i en ny regering, hvad vil du så gøre for at få ændret kulturen i embedsværket, som i stort omfang gennem en årrække har været ansvarlige for overimplementering af EU-regler og lovgivning?
  3.  Hvilke krav vil du som statsminister i en ny regering, stille til dine ministre på landbrugs- og miljøområdet, således at der bliver skabt grundlag for indtjening og vækst i landbruget?
  4. Vil en ny regering sikre, at erhvervet inddrages i forbindelse med nye tiltag i form af ny lovgivning og regelsæt og sikre, at der udarbejdes konsekvensberegninger på et fagligt grundlag, inden ikrafttræden?
  5. Landbrugserhvervets vanskelige vilkår har medført, at der kun sker ganske få generationsskifter og salg af landbrugsejendomme til unge landmænd. Hvad vil en ny regering gøre, så flere unge vil finde det attraktivt og får mulighed for at blive selvstændige og virksomhedsejere?
  6. Hvordan forholder Venstre sig til realkreditinstitutternes stigning i bidragssatserne for landbrugskunder?
  7. Hvordan forholder Venstre sig til Finanstilsynets udmelding i julebrevet, hvor der står, at bankerne skal nedskrive værdierne med op til 25 procent af driftsaktiverne for landbrugsbedrifter, der vurderes at være under afvikling. Derudover må bankerne ifølge Finanstilsynet ikke tillægge værdien af andre bygninger, som eksempelvis maskinhuse, siloanlæg og korn- og halmlader, når landbrug under afvikling skal vurderes.

 

Regionsformand Carl Holst (V) taler på mødet også om landbrugs- og fødevaresektorens betydning for regionen.

Tilmelding til arrangementet kan ske på mail: info@landbosyd.dk eller slf@slf.dk  .

Prisen for at deltage i arrangementet er 100 kroner.

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

 

Scroll to Top