Udsigt til endnu et år med katastrofalt dårlig kvalitet i dansk korn

Med en undergødskning i Danmark på mellem 25-30 procent kan de danske landmænd kun se til, mens deres marker sulter efter kvælstof. Det betyder, at den kvalitet vi kan forvente i 2015, formentlig bliver den dårligste nogensinde i dansk kornavl

hvede-mejetærsker-sløret

Af Jørgen Evald Jensen, fagpolitisk rådgiver hos Bæredygtigt Landbrug 

Udviklingen i proteinindholdet i dansk høstet korn har været faldende siden slutfirserne, og intet tyder på, at bunden endnu er nået. Fortsætter trendkurven fra de seneste 25 år, kommer vi i 2015 under 8 procent protein i afgrøderne, og det sker samtidig med at man i Tyskland har kunnet høste hvede med imellem 12 og 13 procent protein siden 1996.

Forlænges trendkurven (ses nedenunder) vil vi komme under 8 procent protein i det danske korn. Det er en kvalitet, som ikke er egnet til ret meget andet end kamelfoder eller afbrænding. Til sammenligning, så har proteinindholdet i tysk hvede fra 1996 til og med 2013 befundet sig imellem 12 og 13 procent protein. Det er så det, danske landmænd skal konkurrere med, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre med de nuværende danske restriktioner; Det er overimplementering af værste skuffe.

Det er virkelig nedslående, at det prægtige landbrugsland, vi engang var, med en storslået produktion af kvalitetsvarer til hele verden, er blevet presset derud, hvor kornet ikke engang er til øllet. 

Udviklingen i proteinindhold i dansk høstet korn fra 1988 til 2014
Gødningsgraf Vinter Hvede

Udpining af jorden 
På udbyttesiden ved vi også, at der kommer til at mangle 10-15 procent i gennemsnit. På landsplan, når vi ser på alle afgrøder, var udbyttetabet i 2014 på 7,3 hektokilo pr. hektar. Da udpiningen bliver større år for år, vil tabet blive endnu større i 2015.

Jordens reserver, som vi har brugt af de sidste 15 år, er nu helt opbrugt, og derfor vil vi i Danmark opleve udbyttetabene komme fuldt til udtryk i 2015.   

Opsættende virkning kan redde proteingødskning
Fra den 19. til den 22. maj skal Bæredygtigt Landbrug ved Landsretten i Viborg have behandlet sagen omkring opsættende virkning i forbindelse med de danske kvælstofrestriktioner, men desværre vil en sejr til landbruget komme for sent for de afgrøder, der allerede er sået. Landmændene kan simpelthen ikke nå at gøde kornarealerne op til det rette niveau i 2015, og det koster meget dyrt, hver eneste måned de danske særregler på gødningsområdet består.

På den måde har det danske retssystem desværre været medvirkende til at generere et enorm tab for danske bønder ved at trække sagen om opsættende virkning i langdrag.

Sidste udkald for at gøde til gavn for udbyttet i korn er omkring medio maj, hvorimod der stadig kan kvalitetsgødes til protein frem til midten af juni.  Vi må derfor håbe på en hurtig kendelse efter afslutningen af retssagen den 22. maj.

Med de nuværende danske gødningsregler er det helt umuligt for landmændene på lovlig vis at gøde markerne bedst muligt. For kigger vi på, hvordan eksempelvis en hvede gødes helt optimalt, så bør den for det første få langt mere kvælstof, end det er tilladt at give i dag, men gødningen skal også fordeles over tid.

I efteråret bør der gives 7-8 kilo N, når hveden sås, så man sørger for, at den bliver startet og kommer godt i gang. Når vi når frem til foråret, er det en rigtig god idé at dele den resterende gødningsmængde op i fire portioner. De første tre portioner gives henholdsvis 1. marts, 1. april og igen omkring 1. maj, og den sidste portion på omkring 25-30 kilo N skal hveden have som proteingødskning i juni måned.

Klik her for at se proteinstatistik for hvede for samtlige tyske delstater fra 1996 til 2013

Læs også: Gødning er nødvendig for at skabe reel vækst i landbruget

Hvede til hjemmeside

Scroll to Top