Landbrugskampagne fra SF bygger på forkerte tal

SF har startet denne uge af valgkampen med et angreb på det konventionelle landbrug i Danmark. I kampagnen fortæller SF, at pesticider, der især skulle stamme fra landbruget, var ansvarlig for lukningen af 22 vandboringer alene i 2012, men de tal passer langt fra overens med de officielle tal fra Miljøministeriet. Hos Bæredygtigt Landbrug mener

vandglas

I rapporten ”Ny status for lukning af boringer”, der blev opgjort den 31. december 2012, fremgår det, at pesticider i vandboringer frem til 2012 havde betydet lukningen af 22 vandboringer. Boringslukningerne er sket over en længere årrække, hvor der blandt andet medtages boringslukninger så langt tilbage som 1999, og i ingen af de 22 tilfælde kan boringslukningerne tilskrives landbrugets regelrette brug af pesticider, ligesom der i flere tilfælde har været tale om fund af pesticider under grænseværdierne.

Men det er ikke det billede, der står tilbage, når man ser på SF’s udspil fra den 8. juni, hvor der i store bogstaver står, at ”Landbrugets miljøsvineri skal stoppe – Ellers skal kassen smækkes i”. Her anklages landbruget blandt andet for at forurene drikkevandet, men desværre har partiet ikke belæg for sine påstande i det fire sider lange udspil i landbrugsdebatten, og det får nu Bæredygtigt Landbrug til at kræve, at SF bygger sin politik på andet end følelser.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener adm. direktør Bjarne Nigaard at SF har alvorlige problemer med troværdigheden, når partiet midt i valgkampen skyder skarpt mod landbruget uden at have styr på fakta

Bjarne Nigaard close up TOP

”SF har i dag spillet ud med et konkret ønske om en mere restriktiv regulering af dansk landbrug. Præmissen er den meget forsimplede tankegang, at danske landbrugsfamilier pr. definition er ude på at svine vandmiljøet til, tæve deres dyr, og hellere vil tjene penge end at sikre egne børn en ordentlig og ren fremtid i den natur, landbruget netop lever af, ” siger Bjarne Nigaard med tanke på det fire sider lange ”landbrugsoplæg”.

SF foreslår, at landbrugets organisationer skal med til en snak om den fremtidige regulering af landbruget i Danmark, og den del vil Bæredygtigt Landbrug gerne medvirke til, i håb om, at der kan blive mere enighed om og forståelse for præmisserne som de er i dag.

Men skal Bæredygtigt Landbrug medvirke i det arbejde, kræver det først og fremmest, at fakta ligges til grund for fremtidige tiltag i forhold til landbruget, og derfor mener Bjarne Nigaard det er stærkt problematisk, at SF nu fremturer med et skræmme-scenarie, der ikke har hold i virkeligheden.

SF påstår bl.a. i sit materiale, at der “… alene i 2012 lukkede 22 vandboringer på grund af sprøjtegifte, der hovedsageligt stammer fra landbruget…”.

Men de tal ligger langt fra opgørelsen fra Miljøministeriet.

”Naturstyrelsen opgjorde i 2013 hvor mange drikkevandsboringer der til og med 2012 er lukket. Dem er der 110 af, men kun de 22 er lukket på grund af pesticider. Dette tal dækker altså over alle år frem til og med 2012. Af de 22 var de 16 lukket som følge af stoffer, der ikke længere er tilladt, primært BAM. De sidste seks kan man ikke redegøre for, ” fortæller Bjarne Nigaard om rapporten fra Miljøministeriet.

BAM er et nedbrydningsprodukt fra et totalukrudtsmiddel, der tidligere blev brugt på fortove, gårdspladser, vandværksboringer og andre steder, der skulle holdes fri for ukrudt. Altså har stoffet ikke været brugt i forbindelse med afgrøder på landmandens marker, og nærlæser man rapporten fra Miljøministeriet, så kan det overraske, at SF ikke har valgt at rette kampagnen mod byerne, da det er her de fleste af de 22 vandboringer SF omtaler i sit landbrugsudspil befinder sig.

I Bæredygtigt Landbrug mener Bjarne Nigaard, at det er giftigt for diskussionen om fremtiden for dansk landbrug, når SF vælger at gå hårdt til angreb på et erhverv uden at have styr på fakta.

”SF har problemer med troværdigheden i sine argumenter. Og der er flere tilsvarende huller, idet der fx faktuelt ikke er så stort et udvaskningsproblem af næringsstoffer fra dansk landbrug, som modelberegningerne påstår – det ved vi fra de konkrete målinger af virkeligheden. SF skal også have styr på virkeligheden i forhold til en tvunget såkaldt grøn omstilling til økologi, da det vil skabe mindst lige så mange udfordringer for dyr, planter og landmænd, som der findes i dag. ”

Ifølge Bjarne Nigaard forhindres landbrugets bidrag til vækst og velfærd i høj grad af de restriktive danske regler, og den ønskede miljøeffekt udebliver, da yderligere stramninger blot vil flytte produktionen ud af landet.

”Hvorfor mere af samme medicin skulle virke, har vi til gode at høre fra SF. Men lad os begynde med at få fakta på plads, ” slutter Bjarne Nigaard. 

Læs hele landbrugsudspillet fra SF ved at klikke her

Læs hele rapporten: Ny status for lukning af boringer, og se hvor i Danmark der frem til 2012 er blevet lukket boringer i Danmark på grund af fund af pesticider. Klik her

Læs også: Et faktuelt indsprøjt 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top