Opsættende virkning kan stadig redde både udbytte og kvalitet i året høst

Opnår landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug opsættende virkning i gødningssagen ved Vestre Landsret i Viborg den 26. juni, kan landbruget se frem til, at årtiers tilbagegang i udbytte og kvalitet på markerne bliver vendt. Men det er sidste chance, hvis årets høst skal knække den negative kurve, lyder det fra Jørgen Evald Jensen, fagpolitisk rådgiver i Bæredygtigt

jørgen-evald-jensen-nærbillede-grøn-baggrund-1000-px

Rundt på de danske marker kan landmændene stadig redde årets udbytte i vårsæd, majs, græs og roer, og desuden kan proteingødskning i vintersæd også stadig nås. Men det kræver, at Bæredygtigt Landbrug den 26. juni får tre dommeres ord for, at de danske gødningsnormer skal sættes ud af kraft indtil foreningens længe ventede stævning af staten for de danske særregler på gødningsområdet kommer for retten.

Jørgen Evald Jensen, planteavlsrådgiver og fagpolitisk rådgiver i Bæredygtigt Landbrug håber for landbrugets og ikke mindst planternes skyld, at dansk landbrug nu får mulighed for at benytte den samme mængde gødning som kollegerne i eksempelvis Sverige og Tyskland. Og selv om vi er langt fremme på vækstsæsonen, så betyder den kølige sommer, at planterne langtfra er færdige med at gro, og derfor vil et tiltrængt tilskud gødning gøre en stor forskel for årets høst på markerne.

”Mange grovfoderafgrøder er kommet meget sent fra start på grund af det kolde vejr, og i disse afgrøder kan der fås fuld effekt både på udbytte og kvalitet ved at tilfører ekstra gødning umiddelbart efter rettens afgørelse, ” lyder vurderingen fra Jørgen Evald Jensen, og ifølge ham vil også planter, der er langt fremme i udviklingen have gode muligheder for at opnå en god kvalitet, hvis der gødes her og nu.

”I vinterhvede som mange steder nu er i blomstring, kan der stadig primært opnås en væsentlig forøgelse i proteinkvaliteten ved tilførsel af 25-30 kg N/ha hurtigst muligt. Vårbyg og havre som mange steder er meget forsinket af det kolde vejr og som for de fleste markers vedkommende ikke er fuld gennemskredet, kan der både gødes til udbytte og kvalitet. Der vil således ved tilførsel af 25-30 kg N kunne opnås både et bedre udbytte, men også en væsentlig forbedring af kvaliteten, ” fortæller Jørgen Evald Jensen.

Opsættende virkning
Den 26. juni kommer resultatet af Bæredygtigt Landbrugs anmodning om opsættende virkning i forbindelse med de danske gødningsnormer, når landsretsdommer Lars E. Andersen med sine to meddommere fra Vestre Landsret i Viborg kommer med en kendelse fem uger efter fire retsdage blev afsluttet den 22. maj.

Spørgsmålet omkring opsættende virkning bliver altså endeligt afgjort fredag den 26. juni klokken 11.00, hvor dommen sendes via mail til Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen.

Klokken 11.45 afholder Bæredygtigt Landbrug pressemøde hos advokatfirmaet HjulmandKaptain i Randers, hvor advokat Hans Sønderby Christensen sammen med formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen og fagpolitisk rådgiver Jørgen Evald Jensen vil kommentere på kendelsen fra Vestre Landsret.

Spørgsmålet om hvorvidt landmændene kan opnå opsættende virkning blev behandlet over fire retsdage i Vestre Landsret i Viborg fra den 19. til den 22. maj 2015. Vestre Landsret har haft til opgave at vurdere Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg mod staten med påstand om, at de danske gødningsregler er ulovlige og økonomisk ødelæggende for dansk landbrug.

Falder de tre dommeres kendelse ud til landbrugets fordel, skal de danske særregler sættes på pause eller sættes helt ud af kraft, mens resten af sagen viderebehandles. Det er det, man juridisk kalder ’opsættende virkning’.

Hos Bæredygtigt Landbrug håber man at få dommernes ord for, at dansk landbrug med de nuværende gødningsregler bliver uretfærdigt behandlet set i forhold til kollegerne i resten af EU.

Siden årtusindskiftet har de mange forskellige stramninger af de danske gødningsregler ifølge Bæredygtigt Landbrug ikke haft nogen reel effekt på det danske miljø.

Hos Bæredygtigt Landbrug afventer adm. direktør Bjarne Nigaard kendelsen fra Vestre Landsret i Viborg:

”Vi ser selvfølgelig med stor spænding frem mod, hvad landsrettens kendelse vil indeholde”, fortæller Bjarne Nigaard, og forklarer, at foreningen har præsenteret sagen så godt man har fundet det muligt, og at det nu er op til dommerne at træffe den vigtige beslutning.

”Vi synes selv, vi har fremlagt en klar sag for dommerne, men vi ved selvfølgelig også, at opsættende virkning ikke er det letteste at få. Skulle det kikse, så arbejder vi ufortrødent videre ad både det juridiske spor, hvor vi så skal have hovedomsforhandlingen berammet hurtigst muligt, og ad det politiske spor, hvor en kommende ny regering gerne skulle hjælpe dansk landbrug, også med mere gødning. ”

De tre dommere i sagen udlægger fredag den 26. juni klokken 12.00 et referat af kendelsen på Vestre Landsrets hjemmeside.

Program fredag den 26. juni på adressen Normansvej 1, 8920 Randers NV :

Ca. kl. 11.45              Advokat Hans Sønderby Christensen offentliggør kendelsen fra Vestre Landsret

Efterfølgende kommenterer formand i Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen og fagpolitisk rådgiver Jørgen Evald Jensen på kendelsen før pressen kan stille spørgsmål til kendelsen.
                                              
Forespørgsler i forbindelse med mediedækning af offentliggørelsen af kendelsen i sagen om opsættende virkning fra Vestre Landsret i Viborg den 26. juni kan ske til kommunikationsdirektør Jakob Tilma på telefon 42 43 50 15 eller på mail: jti@baeredygtigtlandbrug.dk.

Læs mere:   1. dag i retten: Bjarne Nigaard: Det er egentlig meget banalt

Læs mere:   2. dag i retten: Konsekvenserne af gødningsnormerne blev tydelige

Læs mere:   3. dag i retten: Proteintabet blev femdoblet

Læs mere:   4. dag i Vestre Landsret: Ingen ligevægt i procedurer om ligevægtsprincippet

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top