Landbruget skal udvikles i to spor

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

radikale

I dag er det Ida Auken fra Radikale Venstre, der svarer på spørgsmål.

Hvad er jeres holdning til randzonerne?

Randzonerne er med til at passe på vores vandmiljø og er vigtige i forhold til at samle kvælstof og sprøjtemidler op og sikre, at de ikke ender i vandet.
De skal fastholdes i deres nuværende form, da der nu er der blevet ryddet op i det makværk som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti lavede.

Hvad vil I helt konkret gøre for at hjælpe landbruget ud af krisen?

Vi har lavet rigtig mange tiltag allerede for at hjælpe landbruget. Vi startede med at fjerne fedt- og sukkerafgiften, vi har lavet om på vandafgifterne, vi har lavet landbrugets finansieringsbank og dansk landbrugskapital for at hjælpe med finansiering, vi har sat et stort beløb af til nye stalde og så hjælper vi med eksporten. Så vi har gjort ganske meget for dansk landbrug.

Hvordan vil I øge landbrugets konkurrenceevne over for andre EU lande?

Vi skal konkurrere på at have meget høj kvalitet, så de danske fødevarer bliver nødt til at ligge i den høje ende af værdikæden.
Og derfor så må man også sige, at vi ikke kan ændre på de standarder og kvaliteter vi har bare fordi, der er perioder, hvor det er svært at være på verdensmarkederne og afsætte sine varer, så man derfor får en lavere pris.
Der har været flere år med rigtig god omsætning og indtjening i dansk landbrug, og det er klart, at når der er en periode som nu, så prøver vi at afhjælpe den del der har med Rusland at gøre, men der er jo også flere ting der relaterer sig til det at være på et frit marked.

Hvad er jeres vigtigste mærkesag i forhold til landbruget?

Vi vil have et landbrug, der kan udvikle sig i to spor. Et konventionelt landbrug, der er højteknologisk, effektivt og præcist og som producerer kvalitets fødevarer. Og så vil vi have et mere specialiseret landbrug, som rummer økologien og de mere lokale fødevarer, som har en højere værdi.

Hvordan ser du fremtiden for dansk landbrug?

Jeg synes, at fremtiden er lys for dansk landbrug. Selvfølgelig ikke for alle landmænd, da der er nogen der er meget dygtigere end andre, og der er nogen der har meget mere gæld end andre, hvilket gør det svært overleve i vanskelige tider. Men for dem der er dygtige, ser jeg meget lyst på fremtiden.

 

Læs også:

To veje til vækst i landbruget – økologen – Økologisk mønserlandbrug hårdt ramt af vandplanerne

To veje til vækst i dansk landbrug – den konventionelle – Michael skaffer mad på bordet i 22 familier

Scroll to Top