Socialdemokraterne: Dansk landbrug er konkurrencedygtigt

Folketingsvalget står for døren og snart skal danskerne stemme om, hvem der skal lede Danmark. www.baeredygtigtlandbrug.dk har snakket med fødevare- og landbrugsordførerne fra alle partier og stillet dem fem spørgsmål om, hvad de vil arbejde for efter valget.

socdem

I dag er det Orla Hav fra Socialdemokraterne, der svarer på spørgsmål.

Hvad er jeres holdning til randzonerne?

Randzonerne blev indført af den tidligere regering, og dem har vi været nødt til at bruge som redskab for at opfylde det vandrammedirektiv som man tiltrådte. Vi har lavet ændringer og har reduceret omfanget af randzonerne med 25.000 hektar, fordi det gik bedre med kvælstofbelastningen. Der kan godt komme ændringer, men vi er også nødt til at sige, at vi skal nå målsætningen om reduktion af kvælstof, og hvilke virkemidler vi så bruger det er jo en politisk afvejning.

Hvad vil I helt konkret gøre for at hjælpe landbruget ud af krisen?

Jeg synes, at alle de initiativer som regeringen har taget taler for sig selv. Senest med udspillet om at tilføre penge til at sikre, at der er nogen af de landbrug, som ikke er rentable i dag og som kører med røde tal får mulighed for at komme ud og overdrage til nogen andre. Der har vi sat to milliarder kroner af, og det er en håndsrækning til landbruget.
Vi er ikke fjender af landbruget, men vi anerkender også, at det skal foregå inden for nogle rammer, hvor vi har en fornuftig balance i forhold til den natur og det miljø, der er en forudsætning for, at vi kan have landbrug.

Hvordan vil I øge landbrugets konkurrenceevne over for andre EU lande?

Vi tror på, at dansk landbrug skal satse på højprisprodukterne. Det kan ikke nytte noget, at vi vil ligge og konkurrere med de billigste produkter, fordi der kan vi aldrig nogensinde være med, dels af klimatiske grunde, men også fordi vi er et land, hvor vi tillader os at give hinanden en løn som vi kan leve af. Og det betyder altså, at vi skal leve på kvalitet og dermed højprisprodukter, som vi er rigtig gode til og har været det siden Lurpak smør blev introduceret

Hvad er jeres vigtigste mærkesag i forhold til landbruget?

Det er, at vi gerne vil have et landbrug, og et landbrug som er i harmoni med den natur og det miljø der er omkring, men også et landbrug som man kan leve af.

Hvordan ser du fremtiden for dansk landbrug?

Jeg kan godt se, at der er nogle udfordringer aktuelt for dele af landbruget, men der er ingen tvivl om, at de kompetencer der findes i dansk landbrug er meget høje, og derfor er jeg meget fortrøstningsfuld. Landbruget lod sig lokke ind i en fælde med at købe meget dyr jord i 00’erne, og der var også nogen der var ude og eksperimentere med finansiering i schweizerfranc, og det er klart, at det er en udfordring, som den enkelte landmand må håndtere, men grundsubstansen er, at dansk landbrug er dygtigt, konkurrencedygtigt og også bæredygtigt.

Scroll to Top