Bæredygtigt Landbrug: Stærke banker skal være mere risikovillige

Med et halvårsoverskud på 9,3 mia. kroner bugner bankboksen hos Danske Bank, der har været den seneste større bank, der præsenteret store overskud. Nu mener Bæredygtigt Landbrug, at det er på tide, at bankerne viser mere risikovillighed over for erhvervslivet.

gård-bornholm

Bankerne har siden bankpakke 1 blev indført i 2008 under regeringen Anders Fogh Rasmussen 3 været fredet med hensyn til, hvor mange omkostninger de må pålægge kunderne både hvad angår administrationsomkostninger og bidragssatser. Tiltag, der blev ført videre under den tidligere regering for at styrke bankerne, så der ikke igen kan opstå en situation, hvor bankboksene er tomme. 

Men nu synes krisen at være slut for bankernes vedkommende, og med et årsregnskab fra Danske Bank, der viser et overskud på 9.3 mia. kroner og et forventet overskud for hele 2015 på 16 mia. kroner, mener Peter Kjær Knudsen, næstformand i Bæredygtigt Landbrug at banken er et eksempel på, at bankboksen må være fyldt nok til, at bankerne nu igen kan hjælpe investeringer på vej i erhvervslivet, hvor manglende finansiering siden de første kriseår har været et stort problem. 

”Bæredygtigt Landbrug mener, at den buffer, den må være i hus nu, hvis man kan komme ud med et halvårsoverskud på 9,3 mia. kroner. Så er behovet for yderligere buffer nok ikke længere nødvendigt, og så er det på tide også at tilgodese bankkunderne. Bankerne har også et ansvar i forhold til at styrke dansk erhvervsliv. ” 

Risikovilligheden i banksektoren ligger ifølge Peter Kjær Knudsen på et meget lavt niveau, og han ser det derfor som en nødvendighed, at bankerne nu hjælper væksten på vej i resten af erhvervslivet. 

”Hvis vi stadigvæk skal have et konkurrencedygtigt landbrug, så er vi nødt til at se en større risikovillighed i den danske banksektor. Det er også tankevækkende, at der bliver lagt så store ekstra renter på de forretningsdrivende, som faktisk er dårligst stillet. Og det samtidig med, at vi ser så stor udvikling i overskuddet i eksempelvis Danske Bank, ” lyder kritikken fra Peter Kjær Knudsen. 

Peter Kjær Knudsen forventer den kommende tid, at de øvrige store banker også vil præstere pæne halvårsregnskaber, og det skyldes de gunstige vilkår bankerne har arbejdet under de senere år. For erhvervslivet har bankernes konsolidering haft den bagside, at bidragssatser og renter har været meget høje, imens bankernes villighed til at udlåne penge til investeringer har været meget lille. 

Manglende konkurrence
Og ifølge Peter Kjær Knudsen bør bankerne nu vise ansvar for at sætte gang i væksten ved at gøre livet lettere for de erhvervsdrivende kunder, der i den nuværende situation reelt er bundet til sit pengeinstitut.

”Banker er selvfølgelig ikke socialkontorer, der skal give almisser, men problemet er bare, at finansieringen af erhvervslivets ikke fungerer, som hvis man eksempelvis går ned til smeden. Hvis smeden han tager for meget i timen, så kører man bare til den næste by, og bruger smeden der, hvis han er lidt billigere. Det kan man, fordi der er en konkurrence. Der findes jo ikke en konkurrence inden for finansieringen af dansk landbrug, for landmanden har reelt ikke et andet sted at gå hen, ” fortæller Peter Kjær Knudsen 

Peter Kjær Knudsen mener, at bankerne selv kan hjælpe væksten på vej ved at lægge pres på politikerne. 

”Når der er problemer med indtjeningen i landbruget, der skyldes de danske rammevilkår for produktionen, så skal bankerne medvirke til at lægge pres på politikerne for at løse det problem. Hvis dansk landbrug igen får mulighed for at tjene penge, så vil landbruget kunne betale af på gælden samtidig med at der kan skaffes vækst og arbejdspladser, og det vil også komme bankerne til gode. Men det kræver, at bankverdenen er klar til at bakke op omkring erhvervslivet, ” lyder det fra Peter Kjær Knudsen. 

Klik her for at læse pressemeddelelse om halvårsregnskab med overskud på 9.3 mia. fra Danske Bank

Fakta:

Bæredygtigt Landbrug vedtog på sin generalforsamling tidligere i år et forslag om, at Folketinget vedtager en krisepakke rettet mod at hjælpe landbruget. Krisepakken består af følgende elementer: 

  •          Finanstilsynet skal værdifastsætte landbrugsaktiver på samme måde som øvrige erhvervsaktiver
  •          Lov om at rente for banklån og for kassekredit ikke må overstige diskontoen plus 5 procent
  •          Lov mod bidragssatser på mere end 0,5 procent
  •          Gødskning efter ligevægtsprincippet
  •          Harmonikrav efter Nitratdirektivet (1,7 dyreenheder pr. hektar)

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.