Ny struktur i formandskabet

I februar blev Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse i praksis udvidet, fordi tre nyvalgte suppleanter er indtrådt på linje med aktive bestyrelsesmedlemmer i foreningens arbejde. Med mange verserende sager, og flere opgaver på vej, har det været en nødvendig og klar styrkelse af arbejdet.

bestyrelsen-2-2015

Af bestyrelsen i Bæredygtigt Landbrug

Tilsvarende har opgaverne for BL nu delt sig i to hovedområder. Der er den faglige kamp for en korrekt regulering af vores erhverv, og der er den politiske proces med at påvirke beslutningstagerne hen imod mere rimelige og ordentlige forhold for dansk landbrug.

Da begge disse opgaver er store og væsentlige, har en enig bestyrelse i BL besluttet, at man fremover er organiseret med et egentligt formandskab, bestående af formand Flemming Fuglede Jørgensen, og nu to næstformand, hhv. den faglige næstformand Peter Rosendal, og den politiske næstformand Peter Kjær Knudsen.

Det er selvfølgelig fortsat den samlede bestyrelse der udstikker foreningens kurs og strategi, men med et udvidet formandskab med tydelige ansvarsområder bliver det endnu lettere for foreningen at manøvrere mellem de mange udfordringer. Hver af de to næstformænd får dermed hver sit af de to hovedområder, som de primært beskæftiger sig med og kan komme i dybden med.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at dette samlet vil styrke os på alle fronter.

Scroll to Top