Ny undersøgelse: Mere gødning giver ikke skadevirkninger

Landbruget har længe sagt, at det vil være muligt at gøde efter ligevægtsprincippet uden det vil have markante indvirkninger på udvaskningen af kvælstof. En ny undersøgelse fra SEGES og LandboNord bekræfter nu det, som landbruget længe har vidst.

samson-gyllevogn

I en omfattende undersøgelse over to år på 19 storparceller har man undersøgt udvaskningen igennem dræn ved forskellig tilførsel af gødning, og resultaterne taler deres eget tydelige sprog. 

Udvaskningen stiger først markant, når der tildeles mere end 1,5 gange den nuværende gødningsnorm, hvilket bekræfter, at det vil være muligt at gøde efter ligevægtsprincippet, uden det øger udvaskningen markant.

I undersøgelsens første år har man gødet marken efter gældende normer mens man det andet år har gødet med fire forskellige mængder henholdsvis halv norm, hel norm, halvanden gange norm og to gange norm. På alle de målte parametre ser man en positiv udvikling i forhold til mængde og kvalitet jo mere gødning der tilføres, og på proteinniveauet, ser man en meget tydelig fremgang fra norm til halvanden gange norm. Kornet der er gødet efter norm indeholder 8,6 procent protein, mens kornet, der er gødet med halvanden gange norm, indeholder 10,5 procent protein.

Fagpolitisk rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, er ikke overrasket over undersøgelsens konklusioner, men glæder sig over, at man nu har et videnskabeligt bevis for, at man kan gøde mere uden markante stigninger i udvaskningen af kvælstof.

”Den her undersøgelse underbygger det vi har sagt hele tiden, nemlig at det er helt hen i vejret, når man siger, at 33 procent af det tilførte bliver udvasket. Det er en alt for simpel beregningsmetode, da det er helt afhængig af, hvor man er henne på kvælstoftskurven. Det er jo ren logik. Så længe planterne er i stand til at udnytte tilført kvælstof, så stiger udvaskningen ikke. Det er egentlig så simpelt, og det er så dokumenteret nu med to års forsøg.”

Bæredygtig Landbrugs adm. direktør Bjarne Nigaard ser undersøgelsen som en legitimering af de argumenter, som landbruget er kommet med, og han mener, at der nu ikke er nogen saglig grund til ikke at få ændret på gødningsnormerne.

”Vi ved jo, at blå blok skal til at indfri et af de løfter, de har givet i valgkampen, nemlig mere gødning til landbruget, og den nye minister har allerede italesat det, hvilket jeg synes er positivt. Nu har ministeren og de blå partiet fået helt legitim og holdbar skyts til at kunne gennemføre ændringen, fordi det her forsøg jo faktisk viser, at der er plads til 50 procent mere gødning uden det miljøbelaster. 
Nu har vi altså både Aarhus Universitets målinger i Jammerbugt Kommune og en stor og grundig undersøgelse over to år fra SEGES og LandboNord, der siger, at der er plads til mere gødning.
Jeg kan ikke se, at der nu skulle være nogen større hindringer hverken politisk eller fagligt for, at man kommer i gang med at få den danske regulering ændret til det, der er sund fornuft, nemlig at give planterne det, de har behov for.”

Undersøgelsen kan læses på www.landbrugsinfo, hvis man har login til siden

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk.

Scroll to Top